Genetické testy  

Genetické DNA testování se v posledních letech stává stále rozšířenější metodou pro zjišťování totožnosti, příbuznosti či dědičných predispozic k různým onemocněním. Provádí se pomocí moderních molekulárně genetických metod, kterými se zjišťují určité specifické znaky v sekvenci DNA. Může se jednat např. o oblasti DNA, které specifikují naši totožnost (určování totožnosti, příbuznosti) nebo o bodové změny v DNA, které způsobují vrozené predispozice k určitému onemocnění (testování trombofilních mutací, apod.). Výhodou molekulárně genetických metod je rychlost provedení a téměř 100 % spolehlivost pravdivosti výsledků.

V posledních letech je DNA testování stále více dostupné široké veřejnosti, tzn. že se  nemusí jednat jen o genetické testy předepsané lékařem či soudem. Nyní jsou veřejnosti k dispozici i placené DNA testy, které si klient „naordinuje“ sám, protože se o sobě chce něco víc dozvědět. Může se jednat například o testování otcovství, testování příbuznosti či testování trombofilních mutací.

Testování se obvykle provádí s použitím vzorků pocházejích ze stěru dutiny ústní. Z buněk obsažených ve vzorku je izolována DNA. Oblasti DNA, které chceme zkoumat, jsou poté namnoženy pomocí tzv. polymerázové řetězové reakce (PCR) a následně se dalšími molekulárně biologickými metodami zjišťuje jejich sekvence. Odběr vzorků je bezbolestný, klient si jej zpravidla může provést sám a vzorky pouze odesílá poštou k vyhodnocení. V případě přání klienta lze test často provést anonymně (např.  při určování otcovství).

Jste odborníkem pro tento výkon? Staňte se autorem popisu tohoto zákroku! Návštěvníci portálu hledající tento výkon Vás uvidí jako autora textu, odborníka pro tuto oblast. Pacienti se s důvěrou obracejí pro konzultaci spíše na lékaře, které vnímají jako experty právě na problém, který je trápí. Chcete se stát autorem? Kontaktujte nás ještě dnes! Ukázka a podmínky účasti na autorských textech.
Publikováno
   
Diskuze
O čem se mluví Reakcí celkem Poslední odpověď
Genetické testy-odběr materiálu POPULAR 0 20.6.2013
Testování trombofilie POPULAR 0 20.6.2013
Genetické testy na vlastní žádost POPULAR 0 20.6.2013
Zobrazit všechny diskuze k Genetické testy