Epilepsie – diagnostika a léčba  

Epilepsie (padoucnice) je neurologické onemocnění projevující se opakovaným výskytem epileptických záchvatů. V populaci se udává výskyt epilepsie 1%, ale je pravděpodobně vyšší. Věda, zabývající se zkoumáním epilepsie se nazývá epileptologie.

Epileptický záchvat je vyvolán náhle vzniklou nerovnováhou mezi stimulujícími (excitačními) a tlumícími (inhibičními) procesy v centrálním nervovém systému v mozku a tato nerovnováha vede k převaze stimulujících mechanismů a projevuje se záchvatem. Hlavní roli sehrávají aminokyseliny, kdy mezi nejdůležitější stimulující patří kyselina aspartová a glutamová. Nejvýznamnější tlumící aminokyselinou je GABA – kyselina gama amino máselná.

Epilepsie může vzniknout v každém věku, přičemž při jejím vzniku se uplatňují především tyto tři faktory:

  1. pohotovost k záchvatu,
  2. vznik ohniska, které záchvaty vyvolává a
  3. podnět jako spouštěcí mechanismus záchvatu.

Jako další ovlivňuje vznik záchvatů i stav vnitřního prostředí a věk daného jedince. Nejvyšší záchvatová pohotovost je u kojenců a batolat a dále pak klesá úměrně s rostoucím věkem. U nejmenších dětí se často setkáváme s tzv. febrilními křečemi (febrilie = horečka). Jde o na věku závislé poruchy vědomí či křeče vyskytující se výhradně při vysoké teplotě, horečce. Tento typ záchvatu se do onemocnění epilepsie neřadí přímo, ale při opakovaném výskytu se z něj epilepsie může rozvinout.

Pro stanovení diagnózy potřebuje lékař od pacienta a jeho doprovodu přesně znát, jak záchvaty vypadají, jaký mají průběh, kdy se objevily poprvé, co jim bezprostředně předchází, jak často se opakují, zda se v rodinné anamnéze vyskytuje nějaké neurologické onemocnění. Pro zpřesnění a potvrzení diagnózy je nutné přístrojové vyšetření pomocí EEG (elektroencefalogram = záznam časové změny elektrického potenciálu způsobeného mozkovou aktivitou. Kromě EEG se dále užívají i další zobrazovací metody a také moderní metody invazivní.

Léčba epilepsie probíhá jednak farmakologicky – v podobě podávání antiepileptik, a to jak preventivně, tak přímo při záchvatu a dále pak nefarmakologicky – v podobě režimových opatření. U těžkých a sekundárních epilepsií nastupuje pak léčba chirurgická.

Jste odborníkem pro tento výkon? Staňte se autorem popisu tohoto zákroku! Návštěvníci portálu hledající tento výkon Vás uvidí jako autora textu, odborníka pro tuto oblast. Pacienti se s důvěrou obracejí pro konzultaci spíše na lékaře, které vnímají jako experty právě na problém, který je trápí. Chcete se stát autorem? Kontaktujte nás ještě dnes! Ukázka a podmínky účasti na autorských textech.
Publikováno