Neuralgie trojklanného nervu (neuralgie trigeminu)  

Neuralgie trojklaného nervu je bolestivé chronické onemocnění tohoto nervu provázené intenzivními záchvatovitými bolestmi obličeje nebo jeho části. Jde o bleskově vznikající bolesti, které postihují pouze jednu polovinu obličeje a které mohou být vyvolané z různých příčin: anatomických, infekcí i poraněním. Neuralgie trojklaného nervu se často projevuje především bolestí v oblasti ústní dutiny a zubů, což může někdy vést k chybné diagnóze.

Příčina tohoto záchvatovitého bolestivého onemocnění souvisí s anomálním kontaktem některé z mozkových cév se vstupní zónou trojklanného nervu, kde nervová vlákna přenášející bolestivé vjemy z obličeje vstupují do mozkového kmene. Bolestivé stavy při neuralgii trojklanného nervu bývají tak intezivní a nesnesitelné, že mohou pacienta dohánět až k sebevražedným úmyslům a často je nutná kromě neurologické péče, i konzultace psychologická.

Pomoci lze operativním řešením, tzv. mikrovaskulární dekompresí. Díky malému otvoru lebky za uchem lze tento anomální kontakt cévy s trojklanným nervem nalézt a cévu od nervu oddálit. U přibližně 85% nemocných po tomto výkonu potíže trvale zcela odezní.

Publikováno