Neuropatie, polyneuropatie  

Neuropatie je nezánětlivé poškození funkce a struktury periferních nervů, které může být vrozené nebo získané v důsledku vlivu infekčních, autoimunitních či metabolických onemocnění, dále toxických vlivů, vitamínových a výživových deficitů, degenerace nebo v důsledku nedostatečného cévního zásobování nervů. Postižení nervového systému vede k narušení funkcí vnitřních orgánů. Projevy jsou různé – bolestivost, brznění, svědění až pálení, poruchy citlivosti, pohybu až ochrnutí. V případě postižení více nervů najednou, hovoříme o polyneuropatii.

Neuropatie je nejčastěji zmiňována v souvislosti s cukrovkou = diabetická neuropatie, kdy dochází k poškození funkce a struktury periferních nervů vlivem dlouhodobě zvýšené glykémie při diabetu. Stejně tak pacienti s chronickými chorobami jater a ledvin patří do skupiny ohrožené rozvojem neuropatie či polyneuropatie.

Chronické užívání alkoholu, při kterém vzniká nedostatek vitamínu B1 a B12, často způsobuje postižení nervového systému. Stejně tak může mít na vliv neuropatie vliv i užívání některých léků, např. proti zvýšené hladině cholesterolu, některá cytostatika a antibiotika, dlouhodobé a/či nadměrné užívání léků proti bolesti nebo nespavosti.

Aktualizováno