Vyšetření zrakové ostrosti do dálky  

Index spokojenosti 83% Index spokojenosti Založeno na 12 hodnocení pacientů

Ke zjištění se používají tzv.optotypy. Základní znak je při normální zrakové ostrosti potřeba vidět ze vzdálenosti 5 nebo 6 metrů, pod zorným úhlem 5 minut, jeho detaily pod zorným úhlem 1 minuty. Ostatní znaky jsou násobky těchto hodnot a při zorném úhlu 5 minut je třeba je rozlišit ze vzdálenosti 12, 24, 60 metrů. Tyto vzdálenosti jsou označené na okraji tabulek. Pokud jsou znaky násobky čísla 5, vyšetřujeme ze vzdálenosti 5 metrů, v případě, že jsou násobky čísla 6, vyšetřujeme ze 6 metrů. Výsledek udáváme zlomkem, v čitateli je vzdálenost oka od optotypu, ve jmenovateli velikost znaku, který vyšetřovaný ještě dokázal přečíst. Normální vizus je 5/5 nebo 6/6. Nejčastěji se k vyšetřování používají tzv. Snellenovy optotypy, ty jsou však v současné době nahrazovány optotypy novými, modernějšími.

Jste odborníkem pro tento výkon? Staňte se autorem popisu tohoto zákroku! Návštěvníci portálu hledající tento výkon Vás uvidí jako autora textu, odborníka pro tuto oblast. Pacienti se s důvěrou obracejí pro konzultaci spíše na lékaře, které vnímají jako experty právě na problém, který je trápí. Chcete se stát autorem? Kontaktujte nás ještě dnes! Ukázka a podmínky účasti na autorských textech.
Publikováno