Návštěvy u nemocného doma  

Návštěvu u nemocného doma vykonává praktický lékař po domluvě u starých a těžce nemocných osob, které nejsou schopny samy se do ordinace dostavit. U dětí je to vždy návštěva novorozence do týdne po propuštění z porodnice, kdy si praktický lékař přebírá malého pacienta do své péče. Ve specifických případech jsou možné i návštěvy doma u dětí vážně nemocných. Někteří lékaři navštěvují pacienty doma i u běžných zdravotních potíží, ale většinou za předem stanovený příplatek.

Aktualizováno