Tripl test  

Při biochemickém vyšetření krve těhotné ženy se stanovují hladiny hormonů a jim podobných látek. Jejich zvýšená nebo naopak snížená hladina může ukazovat na vrozené vývojové vady plodu.

Ve II. trimestru se rutinně provádí tzv. tripl test, který spočívá v odběru žilní krve v 16. týdnu těhotenství a stanovení tří biochemických markerů – hCG, AFP, E3 . Výsledek je obvykle znám do 3 týdnů a jeho věrohodnost se pohybuje kolem cca 69%.  Vyšetření je plně hrazeno ze zdravotního pojištění. Pozitivní výsledek znamená vyšší riziko vrozené vývojové vady plodu, než je běžné populační riziko. Neznamená tedy postižení plodu. V pozitivním případě následuje doporučení ke genetickému vyšetření plodu pomocí aminocentézy (odběru plodové vody).  Nevýhodou tripl testu je poměrně vysoká falešná pozitivita, což v praxi vede ke zbytečnému stresování mnoha těhotných žen, jejichž dítě je ve skutečnosti zdravé. Česká gynekologická a porodnická společnost proto chce dosáhnout zařazení screeningu v I. trimestru mezi výkony hrazené zdravotními pojišťovnami.

V I.trimestru (mezi 10. - 14. týdnem těhotenství) je možné provést spolehlivější biochemický screening s nižší falešnou pozitivitou, kdy se vyšetřuje těhotenský plazmatický protein A (PAPP-A) a volná beta podjednotka choriogonadotropinu (b-HCG). Jedná se o látky, které se tvoří v placentě a přecházejí do krve matky. Toto vyšetření je doplněno o speciální ultrazvukové vyšetření se zaměřením na známky vrozených vývojových vad (NT-nuchální translucence, NB, TR).  Při pozitivním výsledku testu je u těhotných provedeno genetické vyšetření a teprve potom se stanoví definitivní diagnóza s prognózou dalšího vývoje. Sám test je pouze screeningovou metodou, stanovující míru pravděpodobnosti výskytu vrozené vady. Věrohodnost výsledku se pohybuje kolem 85%. Pokud se doplní o tripl test, zvyšuje se věrohodnost konečného výsledku o dalších cca 10%. Těhotná, která těmito testy úspěšně projde, má  tedy 95% jistotu, že její nenarozené dítě bude v pořádku, a to již v 16. týdnu gravidity (při 5% falešné pozitivitě). Tento test však není hrazen ze zdravotního pojištění.

Doporučuje se provést oba testy a vyhodnotit výsledek po dokončení všech vyšetření- tzv. kompletní integrovaný test, který má nejvyšší výtěžnost. Samotný tripl test je doporučen pouze  pro ženy, které se dostaví pozdě na vyšetření v I.trimestru, nebo při později zjištěné graviditě. Provedení všech testů závisí též na dostupnosti těchto vyšetření v dané lokalitě.

Výtěžnost testů prenatální diagnostiky:

Falešná pozitivita
při 85% výtěžnosti
Výtěžnost při 5%
falešné pozitivitě
samotný test I.trimestru 3,8 - 6,8% 85%
samotný triple test v II.trimestru 9,3 - 14 % 69 %
kompletní integrovaný test (oba testy) 0,8 - 1,2% 94%
sérum integrovaný test (oba biochemické testy bez ultrazvuku) 2,7 - 5,2% 85 %

 

Následná genetická vyšetření:

  • Biopsie choria: Je indikována u většiny případu pozitivity prvotrimestrálního screeningu
  • Amniocentéza: Je indikována při pozitivitě screeningu po ukončeném 15. týdnu těhotenství
  • Kordocentéza: Umožňuje získat fetální krev a provést stanovení karyotypu v indikovaných (zvláštních) případech. Není rutinní metodou stanovení karyotypu plodu.
Jste odborníkem pro tento výkon? Staňte se autorem popisu tohoto zákroku! Návštěvníci portálu hledající tento výkon Vás uvidí jako autora textu, odborníka pro tuto oblast. Pacienti se s důvěrou obracejí pro konzultaci spíše na lékaře, které vnímají jako experty právě na problém, který je trápí. Chcete se stát autorem? Kontaktujte nás ještě dnes! Ukázka a podmínky účasti na autorských textech.
Aktualizováno