MUDr Pavla Pavla Vojtíková
Praktické lékařství pro děti a dorost – Ostrožská Nová Ves