Cévní mozková příhoda: příznaky a léčba mrtvice

Autor:

Cévní mozková příhoda je závažným onemocněním způsobeným nejčastěji sníženým průtokem krve mozkem v důsledku ucpávání tepen. Může při ní dojít k prasknutí některé tepny a krvácení do mozku. Po zvládnutí akutního stavu nemoci nastává proces dlouhodobého hojení provázeného chronickým zánětem. Následkem mozkové mrtvice může dojít k ochrnutí končetin, částí těla nebo poruše řeči.

Cévní mozková příhoda (CMP) je onemocněním způsobené nejčastěji sníženým průtokem krve mozkem. Mozek pak trpí nedostatkem živin a kyslíku, tzv. ischémií, což má za následek destrukci, chronickou zánětlivou reakci a úbytek mozkové tkáně. Někdy může dojít k prasknutí některé tepny a krvácení do mozku. Podle stupně a rozsahu postižení určitých částí mozku mohou být příznaky CMP různé, často mohou velmi významně zhoršovat kvalitu života.

Následky cévní mozkové příhody

Dochází ke ztrátě funkce nervových buněk, může dojít k ochrnutí těla nebo jeho částí, poruše řeči, poruše čití apod. Postižený člověk může částečně zlepšit svůj zdravotní stav cílenou rehabilitací a fyzioterapií, po 1-2 letech však další zlepšování probíhá velmi pomalu, pokud vůbec.

mrtvice tvar postižení nákres
Nákres tváře postižené ochrnutím po cévní mozkové příhodě (ilustrační foto).

Cévní mozková příhoda a obnova mozkových funkcí pomocí kmenových buněk

Kapacita mozku zdravého člověka je využívána jen cca z 10 %, takže i v případě rozsáhlého poškození po CMP existuje velká šance pro obnovu mozkových funkcí. Jde o proces, při kterém jiné nervové buňky musí převzít alespoň částečně funkce poškozených nervových buněk. Vědci v Evropě i v USA se aktivně snaží studovat potenciál mezenchymálních kmenových buněk obsažených ve stromální vaskulární frakci (SVF) tukové a pojivové tkáně pro zlepšení hojení a potlačení chronické zánětlivé reakce probíhající v mozku.

Kmenové buňky výrazně potlačují chronický zánět a navozují regeneraci poškozené tkáně mozku. Kromě samotných kmenových buněk jsou součástí SVF také další regenerativní buňky, které napomáhají vytvářet nové cévy a zlepšují tak postupně prokrvení mozku. Buňky SVF tak významně napomáhají regeneraci mozkové tkáně poškozené po CMP.

Mezinárodní konsorcium pro buněčnou terapii a imunoterapii ve spolupráci s odborníky i z Česka připravilo léčebný protokol, který využívá velmi vysokého počtu vlastních kmenových buněk a regenerativních buněk obsažených v buňkách SVF tukové a pojivové tkáně pacientů trpících na následky cévní mozkové příhody. Kromě kmenových buněk se jedná o komplexní léčebný přístup, který zahrnuje doporučení k optimalizaci fyzioterapie a neurorehabilitační péče, doporučení k optimální stravě, doporučení jak čelit depresívním stavům, které často provázejí celkové zhoršení zdravotního stavu po CMP.

cell
Lidská buňka pod mikroskopem (ilustrační foto).

Dále komplexní léčebný program umožňuje využít nejmodernějších postupů včetně regenerativní laserové terapie, která zlepšuje prokrvení mozku, minimalizuje chronický zánět mozku v místě poškození po CMP, a také působí antidepresivně. Na základě osobní konzultace s lékařem kliniky, kde je terapie prováděna je možné realizovat optimalizovaný léčebný plán individuálně podle konkrétních potřeb pacienta po CMP. Lze tak dosáhnout nejlepších léčebných výsledků, neboť samotná rehabilitace nebo jiné standardní léčebné postupy nevedou zpravidla k optimálnímu výsledku.

Jaký je postup buněčné terapie při cévní mozkové příhodě?

  • 1. Konzultujte vhodnost buněčné terapie cévní mozkové příhody se zkušeným odborníkem na buněčné terapie;
  • 2. Pokud jste vhodným kandidátem na základě odborného vyšetření, budete objednán na klinické pracoviště certifikované pro buněčné terapie včetně odběru a zpracování tukové a pojivové tkáně. Odběr se provádí ambulantně v místním znecitlivění, zpravidla z oblasti břicha nebo dolních končetin. Z odebrané tkáně jsou patentovanou technologií izolovány kmenové buňky a regenerativní buňky SVF;
  • 3. Zkušený lékař a odborník na buněčné terapie pak buněčný přípravek ambulantně ve stejný den aplikuje podle povahy CMP nitrožilně;
  • 4. Následně je velmi žádoucí, absolvovat specializovanou rehabilitační péči, regenerativní laserovou terapii nebo jinou doplňující léčebnou metodu podle doporučení našich odborníků.

Buněčná terapie po cévní příhodě, kdy očekávat zlepšení stavu?

Proces zlepšování zdravotního stavu a uzdravování je vysoce individuální. Záleží vždy na tíži postižení mozku po CMP. První změny je možné zaznamenat již za několik týdnů po podání kmenových buněk, ale ke zlepšování zdravotního stavu dochází vždy postupně po malých krůčcích měsíce až roky po buněčné terapii. Vzhledem k výrazným sebeobnovovacím a regeneračním schopnostem kmenových buněk stačí zpravidla podstoupit terapii jednorázově. Je však nutné zaměřit se na zdravý životní styl aby byly tělu dodané ty látky a stavební kameny, které dlouhodobě postrádalo.

Nevyhnutelná je také pravidelná a kvalitní fyzioterapie a neurorehabilitace. Pravidelný pohyb přispívá nejenom ke správnému okysličení tkání, ale stimuluje taky koordinaci mezi nervovými a svalovými buňkami, zlepšuje prokrvení svalů, stimuluje proudění mízy a celkově pomáhá při tkáňové regeneraci. Regenerativní procesy lze také individuálně podpořit regenerativní laserovou terapií.

Fotolia 84468190 rehabilitace pohyb senior fyzioterapie
Fyzioterapie je vždy důležitou součástí rehabilitace po cévní mozkové příhodě (ilustrační foto).  

Kontraindikace terapie kmenovými buňkami po cévní mozkové příhodě

Kontraindikací terapie může být nízká tělesná hmotnost - při nedostatku tukové tkáně není možné podstoupit liposukci a tedy ani následnou terapii. Důležitou úlohu sehrává také psychika pacienta. Bez pozitivního myšlení a bez motivace pacienta uzdravit se není možné dosáhnout optimálních výsledků.

V 21. století se tedy pacientům, které postihla mozková mrtvice nebo jiné chronické neurodegenerativní onemocnění (např. Alzheimerova choroba, ALS neboli amyotrofická laterální skleróza, Parkinsonova choroba, roztroušení skleróza, atrofie mozku a mozečku, CTE neboli chronická traumatická encefalopatie), nabízí unikátní možnost, jak výrazně zlepšit svůj zdravotní stav.

Aktualizováno: 13.3.2019

Autor

Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde také působil do roku 2011. Od roku 2011 je prezidentem Mezinárodního konsorcia pro buněčnou terapii a imunoterapii a od roku 2012 je vedoucím lékařem kliniky Cellthera v Brně (www.celltheraclinic.cz)

Doktor ve Vašem okolí