Vlastními kmenovými buňkami proti cukrovce, mrtvici i roztroušené skleróze

Autor:

Co vše dokážou vyléčit a řešit vlastní kmenové buňky? O jejich účinku se dozvíte v rozhovoru s prof. MUDr. Jaroslavem Michálkem, Ph.D. a jeho pacientem Ing. Lubošem Kulhou, kterého mrtvice paralyzovala a znemožnila mu běžné denní činnosti. Po léčbě kmenovými buňkami a tvrdou dřinou se již po 2 letech zcela uzdravil a může si naplno užívat života a svých dvou dětí. Jak celá léčba probíhala?

O tom, že kmenové buňky v rámci terapie a léčby skutečně pomáhají, není pochyb. Důkazem je Ing. Luboš Kulha, kterému po prodělané mozkové cévní příhodě tato léčba pomohla naplno se vrátit do života.

Mrtvice jemu i jeho rodině obrátila ze dne na den život naruby, když ho postihla bez varování ve věku 46 let. V jejím důsledku měl ochrnutý jícen a trpěl silnou poruchou rovnováhy. Po 2,5 letech standardní léčby a intenzivní rehabilitace se stále potýkal s poruchou rovnováhy, únavovým syndromem, nedokázal se soustředit ani na čtení, ani psaní, koordinace pohybů končetin byla velmi špatná a byl zcela odkázán na péči a pomoc druhých. Situace byla velmi náročná nejen pro něj, ale i pro jeho ženu a dvě malé děti. (>>Celý příběh<<)

"Po prodělané mrtvici jsem byl dva roky v dost zoufalém zdravotním stavu. Trpěl jsem silnou poruchou rovnováhy a dost silným únavovým syndromem, který vedl často až k vyčerpání. Měl jsem potíže při mluvení s vyjadřováním, nedokázal jsem pořádně psát nebo pracovat na počítači. Těžce jsem zvládal běžné denní činnosti a situace, na které jsem měl velké potíže reagovat, nedokázal jsem se soustředit. Měl jsem i ochrnutou pravou polovinu těla, ne moc silně, asi z 30 %. Můj zdravotní stav nebyl ani k "přežívání" a troufnu si říci, že jsem každý den prožíval muka a těšil se na večer, až usnu, kdy ve spánku mi bylo relativně "dobře".

V roce 2015 mi jeden lékař z jihlavské nemocnice řekl, že by mi pomohly snad už jen kmenové buňky. Začal jsem hledat informace na internetu ohledně léčby mozkové mrtvice kmenovými buňkami, kterých ale nebylo mnoho. Začátkem roku 2016 jsem objevil kliniku Cellthera v Brně, která nabízí pacientům další možnosti léčby (především kmenovými buňkami), když už vyčerpali všechny léčebné možnosti dostupné v ČR. Okamžitě jsem se na ně obrátil a byla mi nabídnuta pomoc, i když v zahraničí (ve Vídni). Byl jsem za to nesmírně vděčný, protože jsem nechtěl zůstat v takovém stavu až do konce života, říká Ing. Luboš Kulha.

IMG 2321 (2) Ing. Luboš Kulha s prof. MUDr. Jaroslavem Michálkem, Ph.D., vedoucím lékařem brněnské kliniky Cellthera, který je uznávaným odborníkem na léčbu kmenovými buňkami.

Terapie kmenovými buňkami

Buněčná terapie, zejména pokud se užijí buňky samotného pacienta, tj. autologní buněčná terapie, je novou a moderní léčbou, která využívá hojivý potenciál buněk zcela bezpečně a přitom velice efektivně. Při buněčné terapii používáme zejména kmenové buňky, které tlumí chronický zánět v těle a zároveň navozují přirozenou regeneraci tkání a orgánů v těle.

Když uvážíme, že přibližně 90 % všech nemocí je chronické povahy, tj. zpravidla jsou provázeny chronickým zánětem, můžeme kmenové buňky charakterizovat jako univerzální opraváře v našem těle.

Buněčná terapie je otázka správného načasování a správné indikace a způsobu podání kmenových buněk. Další kategorií buněčných terapií je využití dendritických buněk jako protinádorové vakcinace různých nádorových onemocnění. To je ale téma na samostatný rozhovor. Mohu jenom říci, že jako prezident Mezinárodního konsorcia pro buněčnou terapii a imunoterapii (ICCTI) se opírám o mnohaleté zkušenosti týmu odborníků tohoto konsorcia se zkušenostmi s léčbou tisíců pacientů a výsledky jsou úžasné, pokud je pacient ochotný spolupracovat a dodržovat režimová opatření, která jsou vždy nedílnou součástí buněčné terapie.

Evropský patent pro izolaci kmenových buněk

Snažil jsem se vytvořit originální postup izolace kmenových buněk z tukové a pojivové tkáně tak, aby výsledkem byly kmenové a jiné regenerativní buňky v maximální možné kvalitě. To se myslím podařilo – patent je toho důkazem. A ještě bych měl vysvětlit, proč tuková a pojivová tkáň. Oproti kostní dřeni se v tukové a pojivové tkáni nachází řádově 1000x více mezenchymálních kmenových buněk než v kostní dřeni. Mezenchymální kmenové buňky jsou důležité pro potlačení chronického zánětu a navozují regeneraci tkání. V kostní dřeni jsou zase krvetvorné kmenové buňky v převaze – zodpovídají zejména za správnou krvetvorbu.

V rámci našeho patentu na izolaci buněk z tukové a pojivové tkáně nepotřebujeme žádné automatizované systémy, které se používají v Americe i v Evropě a které mají podstatně nižší výtěžnost a kvalitu izolovaných buněk. 

Léčba kmenovými buňkami

Na klinice Cellthera se snažíme využít a aktivovat hojivý potenciál těla, zejména u chronických nemocí, ať už se jedná o bolestivou artrózu kloubů, ochrnutí po mozkové mrtvici, chronické onemocnění plic, chronické nemoci srdce, poškození jater nebo ledvin, dítě s autismem nebo s dětskou mozkovou obrnou.

"Po devíti měsících od aplikace kmenových buněk (v dubnu 2016) se u mě pomalu začal zlepšovat můj zdravotní stav. Postupně se mi začala zlepšovat rovnováha a hlavně konečně ustupoval ten věčně ubíjející únavový syndrom, který mě ve všem brzdil. Během dvou let od aplikace kmenových buněk a po intenzivních rehabilitacích jsem se dostal na úroveň 98 % zdravého člověka," vypráví pan Ing. Luboš Kulha o svém stavu po léčbě.

Základní principy jsou velmi podobné: podívat se na dlouhodobý životní styl nemocného, na jeho stravu, pohybové aktivity, množství stresu v jeho každodenním životě a na základě důkladného (alespoň 60minutového) rozhovoru najít tu nejlepší léčebnou strategii, která půjde až ke kořenům a bude hledat příčiny zdravotních problémů. Jedině tak lze nabídnout řešení, které bude účinné. Bez aktivní spolupráce pacienta to ale nepůjde, to říkám každému hned, již při první konzultaci. Žádná magická pilulka totiž neexistuje.

Chemické léky umí tlumit příznaky (symptomy), ale zpravidla nevyřeší podstatu a příčinu zdravotních problémů, které se během života kumulují a postupně zhoršují zdravotní stav.

"Jak probíhala rehabilitace u mě? Vzhledem k tomu, že v té době jsem již nebyl akutní pacient a do té doby jsem již absolvoval všechny u nás (pro mrtvicí postižené pacienty) dostupné rehabilitace, nedostal jsem se do žádného rehabilitačního ústavu. Rehabilitace jsem proto řešil ambulantní cestou, domácí rehabilitací a také snahou zvládat běžné denní činnosti. Společně s rehabilitací je důležitá i správná životospráva, dostatek vitamínů a minerálních látek."

"Týden po CPM jsem byl hospitalizován na neurologickém oddělení v nemocnici. Po čtyřech týdnech pobytu zde pak následovala rehabilitace v rehabilitačním ústavu Hamzova léčebna Luže - Košumberk, také v délce 4 týdnů (r. 2013). V obou případech se jednalo o cílené rehabilitace pohybové - především chůze, a učil jsem se reagovat na podněty v okolí a v malé míře i ergoterapie - jemná motorika. Následně až do aplikace kmenových buněk (r. 2016) jsem chodil (2-3 x týdně) do nemocnice na ambulantní rehabilitace a prováděl jsem každý den (včetně víkendů) rehabilitace doma. Bohužel se mi zdravotní stav už nelepšil. Po aplikaci kmenových buněk jsem pokračoval v intezivních rehabilitacích, ambulantních i domácích (také včetně víkendů) a zároveň jsem chodil asi 1,5 měsíce i na Vojtovu metodu. Po devíti měsících od aplikace kmenových buněk se mi začal výrazně můj zdravotní stav zlepšovat," doplňuje Ing. Kulha.

Co kmenové buňky léčí

Kmenovými buňkami léčíme zejména chronické nemoci mozku, tedy 90 % všech neurologických onemocnění. Obracejí se na nás pacienti po cévní mozkové příhodě (mozkové mrtvici), s následky poranění mozku po autonehodách nebo úrazech hlavy, s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS), Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou, roztroušenou sklerózou, atrofií mozku a mozečku. 

U všech chronických nemocí mozku je naděje na zlepšení. Vždy záleží na individuálním posouzení konkrétního člověka. U většiny těchto pacientů dokážeme zlepšit jejich zdravotní stav a u některých dokonce je úplně uzdravit, ale je to vždy běh na dlouhou trať. Zlepšení se dostavují zpravidla postupně v horizontu mnoha měsíců. Velkou roli hraje trpělivost a vytrvalost pacientů, bez jejich aktivní účasti nejsou výsledky nikdy tak dobré. 

Dále nás vyhledávají pacienti:

  • s chronickými nemocemi plic, jako např. astmatici
  • lidé trpící chronickou obstrukční plicní nemocí, plicní fibrózou
  • s chronickými nemocemi srdce, jater, ledvin
  • s bolestmi kloubů
  • s artrózou
  • po poraněních kloubů i svalů a šlach u sportování
  • děti s autismem a autistickým spektrem potíží, včetně hyperaktivity
  • s dětskou mozkovou obrnou, zejména ve spolupráci se specializovanými rehabilitačními pracovišti

Dokážeme také zcela vyléčit cukrovku, konkrétně diabetes 2. typu, který jen v ČR trápí 900 tisíc lidí. Mohl bych jmenovat mnohá další chronická onemocnění, kde buněčná terapie slaví úspěchy. 

Děti a léčba kmenovými buňkami 

U dětí z legislativních důvodů nelze podávat jejich vlastní kmenové buňky. Děje se to ale v některých zemích mimo Evropskou unii, kdy se používají např. fetální kmenové buňky. (Jde o fetální buňky získané z potracených plodů zdravých žen, které darují potracený plod pro přípravu infuze, což je v zemích EU nepřípustné). Kromě etického aspektu je zde také aspekt odvrhnutí cizích buněk imunitním systémem příjemce, zejména po opakovaném podání.

Naštěstí máme v současné době jinou možnost jak pomoci dětem s dětskou mozkovou obrnou. Využíváme potenciál Regenerativní Laserové Terapie, která potlačuje chronický zánět v mozku a zlepšuje okysličení všech tkání v těle, zejména mozkové a nervové. Tímto způsobem podporujeme regeneraci a fungování kmenových buněk přítomných v různých tkáních dětského pacienta. Opět je třeba kombinovat Regenerativní Laserovou Terapii s cílenou fyzioterapií a neurorehabilitací. 


Regenerativní Laserová Terapie (RLT)
Znamená využití určitých vlnových délek viditelného světla pro terapeutické účely. Přitom může jít o lokální terapii určité části těla, včetně tzv. transkraniální aplikace, která pomocí speciální čelenky nasazené na hlavě ovlivňuje činnost mozku na principu „dobití baterií“, tj. aktivuje mozkovou činnost předanou světelnou energií.

Dále se může jednat o nitrožilní aplikaci červeného, zeleného, modrého a žlutého světelného paprsku, který působí jak na červené krvinky (zlepšení jejich metabolismu a zvýšení kapacity pro přenos kyslíku do tkání), tak na bílé krvinky (snížení virové a bakteriální zátěže, aktivace buněk imunitního systému), také zlepšuje mikrocirkulaci a přispívá k produkci serotoninu – hormonu dobré nálady v mozku.


Výskyt onemocnění mozku v české populaci

Jenom mozkových mrtvic je v ČR přibližně 47.000 hlášených případů ročně, přitom 1/3 postižených zemře krátce po prodělání mrtvice na následky mozkové příhody. Dále v Česku dochází k 30.000 úrazům hlavy a mozku ročně. Chronické nemoci mozku jsou tedy velice častým jevem ve 21. století a my máme velkou radost z toho, že i těmto těžce nemocným lidem máme co nabídnout a postupně dokážeme zlepšit jejich zdravotní stav.

Velmi často se setkáváme s depresivními pacienty s chronickým poškozením mozku, kteří mají negativní zkušenost se zdravotnickým personálem. Větu „smiřte se s tím, že už do smrti zůstanete na invalidním vozíku“ slýchají, bohužel, naši pacienti často od různých zdravotnických pracovníků, než se dostanou k nám. U nás něco takového neznáme, naopak vždy se snažíme poradit, jak nejlépe pozitivně ovlivnit zdravotní stav (fyzický i duševní) těžce nemocných.

Vždy se ale jedná o aktivní přístup pacienta s využitím veškerého hojivého potenciálu těla a spolupráci s neurorehabilitačním zařízením nebo profesionálními fyzioterapeuty. Důkazem toho, že lze uzdravit i velmi nemocné pacienty s chronickým onemocněním mozku, je např. uzdravení po mozkové mrtvici. Jeden z našich pacientů o tom dokonce napsal knihu.

"Nyní po 6 letech od mozkové mrtvice a 3 letech od aplikace kmenových buněk se cítím velmi dobře. Zvládám každodenní běžné činnosti, jezdíme celá rodina v létě na dovolenou, dokážu se postarat sám o naše děti (r. 2019 - syn 10 let a dcera 8,5 roku), dokážu bez potíží řídit auto do vzdálenosti 200 km, dělat s dětmi úkoly, když přijdou ze školy, jezdím s nimi pravidelně každý týden do bazénu. Nejsem na nikom závislý a můžu fungovat samostatně. Mohu říci, že jsem po mnoho letech ve vytouženém cíli uzdravení. Zlepšila se mi výrazně i pravá ochrnutá polovina těla, i když v ní zatím stále nemám žádný cit. Nijak mě to ale neomezuje a doufám, že za pár měsíců nebo let se i toto zlepší. Beru to už s nadhledem a říkám si, že člověk nemůže mít všechno hned. Do zaměstnání si zatím ještě netroufám. Mám trochu obavy, abych to vydržel každý den a přeci jen tam musí člověk "jet" na 100 %. Myslím si ale, že bych to mohl začít zvládat tak za půl roku," navazuje Ing. Kulha.

Jakou roli v úspěšnosti léčby hraje čas?

Opět je to značně individuální, záleží na tíži postižení po mozkové příhodě. Obecně ale lze říci, že v prvních 5-10 letech po cévní mozkové příhodě lze dosáhnout nejlepších výsledků.

"Nejtěžší bylo překonat sám sebe, pustit se do nové léčby a v ničem nepolevovat i přes neustálý únavový syndrom. V ničem si neulevovat, mít velkou trpělivost a vytrvat. Mnoho měsíců se toužebné výsledky zlepšení nedostavovaly, ale nepřestával jsem věřit, že to jednou přijde. Po devíti měsících intenzivních rehabilitací a neustálém snažení se týden od týdne můj zdravotní stav začal zlepšovat. Rehabilitoval jsem stále dál, i o víkendech (doma). Cítil jsem, jak znovu nabývám větší jistou a snažil jsem se maximalizovat rehabilitace, které přispívaly k dalšímu zlepšování zdravotního stavu."

"Uvědomoval jsem si, že je to běh na dlouhou trať a že zázraky se v tomto případě nedějí. Chtěl bych upozornit pacienty, kteří o této léčbě uvažují, že je to náročný a dlouhodobý proces, ale že díky kmenovým buňkám, které časem zregenerují poškozenou tkáň, je člověk schopný se znovu ztracené funkce mozku naučit. Někteří lidé se domnívají, že kmenové buňky zázračně "zvládnou všechno". Tak jednoduché to ale není. Je důležité říci, že díky nim, ale současně i velké snaze a vytrvalosti pacienta, je možné se uzdravit, nebo výrazně zlepšit svůj zdravotní stav," vysvětluje pan Ing. Kulha.

Obálka knihy  Ing Kulhy
Kniha Ing. Luboše Kulhy, kde popisuje zkušenosti s léčbou po mozkové mrtvici. Dozvíte se celou cestu k vysněnému zdraví, kdy pomohly kmenové buňky.

Hradí léčbu kmenovými buňkami pojišťovna?

Naše postupy nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Snažíme se poskytovat nadstandardní péči velmi komplexně. Tedy takovým způsobem, abychom dosáhli zlepšení celkového zdravotního stavu pacienta nebo jeho úplné uzdravení.

Rozhodně mu nebudeme nutit nějaké pilulky, které jej budou pouze udržovat v nemoci, působit nežádoucí účinky, ale nepomohou mu nijak výrazně se zlepšit. Pacienta vždy informujeme o různých přístupech a možnostech, jak účinně zlepšit jeho zdravotní stav a pacient se pak může rozhodnout, který postup zvolí. Od toho se odvíjí následná léčba a stejně tak i její finanční náročnost. (Ceník jednotlivých služeb máme zveřejněný na našich webových stránkách kliniky Cellthera.)

Kdy terapie kmenovými buňkami nepomůže

Kmenové buňky nemají velký vliv na těžká poranění míchy a na mozkové nádory, zejména pak glioblastom. Na druhou stranu i pacientům s glioblastomem dokážeme pomoci protinádorovou vakcínou na bázi určitého typu jejich vlastních bílých krvinek, tzv. dendritických buněk. Ale to už je zase jiná kapitola, o které můžeme vyprávět někdy příště.

Kam se mohou pacienti či rodiny obrátit, pokud se chtějí dovědět více?

Doporučuji, aby se objednali na osobní konzultaci ke mně na kliniku Cellthera >>

Publikováno: 20.5.2019

Diskuze k tématu

Doktor ve Vašem okolí