Psychomotorický vývoj dítěte

Autor:

Jak se dítě vyvíjí v pohybu? Jak mluví a o čem? Jaké má vztahy s dospělými, rodinou nebo vrstevníky? Co může rodič pro dítě udělat nebo i neudělat, aby se vyvíjelo správným směrem? Jaké jsou příčiny závažných vývojových opoždění?

rodinadeti1

Psychomotorickým vývojem myslíme postupné dosažení dovedností v oblasti pohybu, řeči, duševního a sociálního života. Období, kdy by mělo dítě daných dovedností dosáhnou je pouze orientační, a proto by se mělo k hodnocení psychomotorického vývoje přistupovat  individuálně a zohlednit konstituční, sociální, kulturní a rodinné faktory, jenž mohou způsobit různé akceptovatelné odchylky. Některé děti třeba vůbec nelezou po čtyřech, jen se plazí, po té postupně přejdou na chůzi. Lezení úplně vynechají a přesto je jejich vývoj považován za normální. K hodnocení vývoje  je vhodné využívat hračky, známé prostředí a především informace ze strany rodičů, protože dítě nemusí být schopno danou dovednost předvést na požádání, i když ji běžně provádí.

Je potřeba zdůraznit, že dítě by se mělo hlavně motivovat, stimulovat a podporovat ve svých činnostech. Není potřeba dítě posazovat a dávat ho do židličky pokud ještě samo nesedí, není vhodné ho učit chodit vedením za ruce nebo ho dávat do různých chodítek... Dítě postupně dozraje ke všem těmto činnostem samo. Není také potřeba srovnávat ho z dítětem známých a sousedů a snažit se je dohonit či předhonit nebo dokonce dítě kritizovat za to, že něco nedokáže. Každé dítě je individuální osobnost a měli bychom k němu přistupovat s láskou a pochopením, abychom mu vytvořili vhodné prostředí pro jeho psychomotorický vývoj.

Samozřejmě v situaci, kdy je dítě v psychomotorickém vývoji skutečně výrazně opožděno vzhledem k populačnímu průměru je nutné ho řádně vyšetřit a odhalit příčinu tohoto opoždění. Dítě může být opožděno psychicky – mentální retardace,  motoricky – motorická retardace nebo v obou složkách dohromady – psychomotorická retardace. Příčin psychomotorické retardace (PMR) je mnoho. Je to např. dětská mozková obrna (DMO), která vzniká nejčastěji jako důsledek nedostatku kyslíku nebo krvácení do mozku u plodu v souvislosti s porodem, infekce plodu v průběhu těhotenství (TORCH – toxoplazma, zarděnky atd.), vlivy toxických látek na plod v těhotenství (drogy, alkohol..), těhotenská gestóza (zvýšený tlak,, otoky, bílkovina v moči těhotné ženy). Dále chromozomální aberace (např. známá trisomie chromozomu 21 – Downův syndrom), metabolické vady (např. fenylketonurie, galaktosemie), záněty, úrazy nebo nádory mozku, svalová onemocnění (např. Duchenneova svalová dystrofie) atd.

Jednotlivá období psychomotorického vývoje dítěte

1. měsíc

Dítě umí otáčet hlavu ze strany na stranu v poloze na břiše, někdy i na zádech, krátce zvedá hlavu od podložky. Fixuje a sleduje předměty, které se mu ukazují. Pokud se usmějeme může nám úsměv oplatit. Pokud se napije mléka vydává spokojené vzdychavé zvuky.

3. měsíc

Dítě umí v poloze na břiše zvednout hlavu nad podložku, kontroluje pohyb hlavy. Prohlíží si svoje prsty a hraje si s nimi. Spontánně se usmívá. Samo spontánně vydává zvuky, žvatlá.

6. měsíc

Dítě kontroluje pohyb hlavy v každé poloze těla, některé děti sedí vzpřímeně  s oporou. Dokáze uchopit předměty pravou i levou rukou a předávat si je z ruky do ruky. Raduje se z pozornosti lidí. Reaguje na oslovení a odpovídá žvatláním, vydává hlásky.

9. měsíc

Pohybuje se po podložce v poloze na břiše. Může se plazit nebo lézt po čtyřech, umí se válet a přetáčet. Dokáže samo sedět. Zkoumá předměty ruka - oko – ústa. Má strach z neznámých lidí. Dokáže vyslovit několik slabik těsně za sebou tatata…vavava atd.

12. měsíc

Samo se přitahuje do stoje, stojí s oporou např. nábytku. Některé děti umí už i sami chodit.

Třese s předměty a hračkami, bouchá s nimi, hází je na zem. Ukazuje blízké osobě náklonnost především matce. Napodobuje zvuk řeči, říká krátká slova, hlavně dvojslabičná mama, tata..atd.

18. měsíc

Dítě už chodí samostatně, chůze je jistá, dokáže se shýbnou pro předměty na zemi. Intenzivně zkoumá prostředí, schovává věcí a zase je přináší, uklízí, hraje si s vodou , přelévá atd.  Používá slova jako máma a táta smysluplně a dokáže říci i další krátká slova.

2 roky

Běhá jistě, ale pokud se vyskytne překážka obvykle ji obchází, nepřelézá.. Dokáže si dřepnout i vstát z dřepu. Napodobuje každodenní činnosti a chování dospělého – hra na role. Zkouší se prosadit, brání si svoje hračky a své vlastnictví, nechce věci půjčovat. Používá smysluplně nejméně 20 slov, dokáže porozumět výzvě a splnit jednoduchý úkol.

3 roky

matka1

Seskočí ze stupínku snožmo, umí stát na jedné noze asi l sekundu. Dokáže se soustředit a koncentrovat na hry, kdy napodobuje činnosti a zároveň zapojuje svoji bohatou fantazii. Dělá jako…Používá správná podstatná jména, jednotné i množné číslo.Mluví ve krátkých větách.

4 roky

Dokáže chodit po schodech nahoru i dolů bez držení, umí stát na jedné noze více jak l sekundu. Jednoduchá konstruktivní hra, hlavně hra na role, ale už dohromady s ostatními dětmi. Chce si hrát s vrstevníky, hledá kamarády. Dokáže hovořit s ostatními, vyprávět zážitky.

5 let

Dítě umí stát na jedné noze déle než 5 sekund a umí skákat na jedné noze – poskočí alespoň 5x za sebou. Dokáže dodržovat pravidla hry, dokáže hrát a plně se koncentrovat i na  složitou hru. Spolupracuje se spoluhráči a kamarády, drží se stanovených pravidel. Bezchybná výslovnost, možné jsou drobné gramatické chyby.

 

 

Aktualizováno: 13.6.2011