Ultrafiltráty BIOPULSE® jsou vytvořené na základě nativních peptidů, které byly získány ultrafiltrací buněk odebraných z králičích tkání a orgánů. Králíci vždy pocházejí z chovu, který je pod neustálým zoohygienickým a veterinárním dohledem. Přípravky řady BIOPULSE® se používají na obnovení nebo zlepšení funkce poškozených nebo jinak postižených orgánových struktur v lidském těle, kde mohou zefektivnit funkci jednotlivých systémů, jejichž aktivita může být narušena působením různých škodlivých vlivů nebo normálním fyziologickým procesem stárnutí.

Princip fungování ultrafiltrátů

Biologický proces, jež je spuštěn použitím ultrafiltrátů BIOPULSE®, spočívá v zásobení buněk bioaktivními peptidy. Ty pozitivně ovlivňují kontrolní mechanizmy v jednotlivých buňkách a mezibuněčné vztahy různých tkání a orgánů, čímž se projeví jejich podpůrný, projektivní a regenerační účinek na organizmus.

Na přípravu ultrafiltrátů řady BIOPULSE® jsou použity tkáně, resp. orgány králíků, ketré jsou pak zpracované v technologickém postupu na finální produkt – nativní peptidy.

V procesu zpracovávání králičích tkání a orgánů nejsou použity žádné chemické látky. Připravené ultrafiltráty obsahují komponenty nominální molekulové hmotnosti do 10 kDa. Tím je vyloučen i přenos dosud nejmenšího zjištěného virusu. Tyto vysoce purifikované bioaktivní peptidy naředěné v roztoku PBS (sterilním fyziologickém roztoku) jsou dostatečně malé, aby mohly být absorbovány sliznicí ústní dutiny a metabolizovány přirozenou fyziologickou cestou. Výroba ultrafiltrátů z řady BIOPULSE® se řídí systémem HACCP a je pod stálou kontrolou kvality, na kterou výrobce klade maximální důraz.

Výhody ultrafiltrátů BIOPULSE®

Výhodou ultrafiltrátů vyráběných společnosti VETCHEM je jejich perorální aplikace (ústy). Technologický pokrok při výrobě ultrafiltrátů z buněčných extraktů umožnil získat molekuly dostatečně malé k tomu, aby mohli být absorbovány sliznicí ústní dutiny a ne až v nižších částech trávicího ústrojí.

Žádné vedlejší účinky

Protože ultrafiltráty jsou vyrobené na základě nativních peptidů, jejich konzumace není spojena se žádným rizikem pro uživatele. Přípravek je metabolizován jako kterákoliv organismu vlastní nízkomolekulární látka, proto i možnost předávkování je vyloučena.

Aktualizováno: 16.7.2013

Jste odborníkem pro tento výkon? Staňte se autorem popisu tohoto zákroku! Návštěvníci portálu hledající tento výkon Vás uvidí jako autora textu, odborníka pro tuto oblast. Pacienti se s důvěrou obracejí pro konzultaci spíše na lékaře, které vnímají jako experty právě na problém, který je trápí. Chcete se stát autorem? Kontaktujte nás ještě dnes! Ukázka a podmínky účasti na autorských textech.

Ultrafiltráty - Novinky

Poraďte se s odborníkem v oboru Ultrafiltráty

Doktor ve Vašem okolí