Vyšetřovací metody slinivky břišní

Základem vyšetření je vždy anamnéza a pečlivé fyzikální vyšetření lékařem. Laboratorně se stanovují pankreatické enzymy v krvi, které se při poškození slinivky vyplavují. Dominantní postavení v zobrazovacích metodách slinivky břišní má ultrasonografie (ultrazvuk) pro svou nenáročnost a neinvazivnost. Často se využívá také CT (počítačová tomografie), MR (magnetická rezonance) a ERCP (endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie).

Slinivka břišní, latinsky pankreas, patří mezi žlázy s vnější i vnitřní sekrecí. Přímo do krve produkuje inzulin a trávícímu systému vyrábí nejsilnější  zbraň - šťávu s enzymy štěpícími cukry, tuky i bílkoviny. Orgán leží v hloubce, pod orgány břišní dutiny, blízko u páteře.

Chronická onemocnění slinivky (záněty, nádory)

Bývají dlouho bez příznaků, později se mohou objevit neurčité trávicí potíže. Bolest bývá pozdním příznakem a většinou znamená šíření procesu mimo slinivku, bolí břicho i záda.

Pokročilé změny vedou k podvýživě organismu a vývoji diabetu (cukrovky).

Akutní zánět slinivky břišní

Toto onemocnění má naopak rychlý nástup a velmi bouřlivý průběh, často po nemírné konzumaci alkoholu v kombinaci s tučným jídlem. Rizikem vzniku jsou také žlučové kameny. Při zánětu se aktivují enzymy a natráví nejen samotnou žlázu, ale mohou poničit i orgány v okolí. Náhle vzniklá bolest trvá mnoho hodin, pacient zvrací bez úlevy a zastaví se mu odchod plynů. V nejtěžších případech se rozvine šok.

Vyšetření biochemická

V krvi a moči se stanoví hladiny enzymů amylázy a lipázy. U akutního zánětu se sledují faktory zaměřené na celkový stav organismu. U chronického zánětu lze zjistit míru poškození, a z ní vyplývající pokles vnitřní i vnější sekrece.

Nově se prosazují neinvazivní dechové testy, při kterých se analyzují vydechované plyny po podání značených potravin. Lze z nich soudit na stupeň malabsorpce (podvýživy).

Vyšetření tumorových markerů

Analýza stolice, při které se hledají nestrávené zbytky potravy.

Ultrazvuk

Při tomto vyšetření záleží ještě více než obvykle na správné technice provedení. Hodnotíme nejen samotnou žlázu, ale i orgány v okolí, především játra a žlučové cesty. Podrobnější informace poskytne endoskopická ultrasonografie. Sonda zavedená metodou gastroskopie do po operaci žaludku">žaludku a dvanácterníku zachytí slinivku, její vývod i sousedící žlučové cesty z větší blízkosti, přičemž se eliminují rušivé střevní plyny. Lze také odebrat vzorek z podezřelého ložiska.

CT (počítačová tomografie)

Je to základní vyšetření při akutním zánětu slinivky břišní, během kterého se stanoví stupeň jeho závažnosti. Probíhá obdobně jako vyšetření jater - pacient nejprve vypije roztok kontrastní látky a během vyšetření dostane kontrastní látku do žíly. Pod CT kontrolou lze také  provést  punkci - odběr nemocné tkáně.

ERCP (endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie)

Pro zobrazení žlázového vývodu se používá tato kombinace endoskopického a rentgenového vyšetření. Procedura probíhá na rentgenovém pracovišti, přesto se postup zpočátku neliší od běžné gastroskopie. Premedikovanému pacientovi zavede endoskopista hadici přístroje ústy postupně do jícnu, žaludku a nakonec do dvanácterníku. Kamerou jej prozkoumá, vyhledá společné ústí vývodu slinivky a žlučových cest (Vaterskou papilu) a zavede do něj tenkou sondu. Do sondy vstříkne kontrastní látku a obrazovce rentgenového přístroje se zobrazí žlučový a pankreatický systém.

Rentgenolog jej zhodnotí a endoskopista může v této chvíli dokonce provést léčebný zákrok, který spočívá v odstranění kamínků, protětí zúžené papily nebo zavedení trubičky ulehčující odtok - stentu.

Toto vyšetření nejlépe ukazuje, jak blízké jsou si žlučové a pankreatické cesty a jak se mohou jejich nemoci vzájemně ovlivňovat.

Magnetická rezonance

Při rezonanci lze zobrazit žlázu i její vývody bez pomoci kontrastní látky. Vzhledem k její šetrnosti pro pacienta je možné, že v budoucnu nahradí část vyšetření ERCP.

PET, PET-CT

Toto je nejmodernější diagnostická metoda. Vychází z principu scintigrafie, ale zatímco při klasické scintigrafii pracujeme s gama-zářením, při PET se využívá pozitron z jádra radionuklidu. V kombinaci s CT vyšetřením je to velmi dokonalý diagnostický nástroj, který se využívá při podezření na nádor slinivky. Nádory slinivky jsou totiž velmi nebezpečné a jedinou šancí pro pacienty je včasná diagnóza.

Vyšetření se provádí na pracovišti nukleární medicíny. Po aplikaci látky označené radionuklidem do žíly je pacient umístěn v přístroji podobném CT (další z „tunelů“) a pohyblivá kamera snímá záření z orgánů, kam mezitím označená látka doputovala.

Závěr

Jak vyplývá z přehledu, diagnostikovat choroby slinivky břišní není právě lehký úkol. Pro pacienty je velké štěstí, že nejmodernější vyšetřovací metody (MR a PET) mají slibné výsledky právě v této oblasti.

Aktualizováno: 31.10.2008

Vyšetřovací metody slinivky břišní

Doktor ve Vašem okolí