Vyšetřovací metody žlučníku a žlučových cest

Vyšetření žlučníku a žlučových cest zahrnuje kromě anamnézy a fyzikálního vyšetření lékařem také laboratorní testy a řadu zobrazovacích metod, z nichž nejvýznamnější jsou ultrasonografie (ultrazvuk) včetně endoskopické ultrasonografie, ERCP (endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie), CT (počítačová tomografie) a MR (magnetická rezonance).

Žlučník je váček s objemem kolem půl decilitru. Leží na spodním okraji jater. Jeho vývod se sbíhá s pravým a levým jaterním žlučovodem a spolu vytvářejí hlavní žlučovod. Ten směřuje ke dvanácterníku, kde ústí společně s vývodem slinivky ve Vaterské papile. Bolesti vycházející ze žlučníku se promítají do pravého podžebří.

Příznaky onemocnění žlučníku a žlučových cest

Pacienta přivede do ordinace nejspíše žlučníková kolika nebo biliární dyspepsie. Objevit se  může žloutenka, hubnutí  a teploty. Některé pacienty nemusí trápit ani velké kameny, u jiných dokáže mírné postižení žlučníku vyvolat řadu problémů.

Žlučníková kolika

Je to velmi bolestivý stav. Krutá bolest může trvat několik hodin, často vyprovokována opulentním jídlem, námahou či stresem. Z pravého podžebří vystřeluje do zad a lopatky a šíří se podél žeber. Neulevuje změna polohy ani zvracení. Lékař zjistí vzedmuté břicho, bolestivý žlučník při pohmatu a někdy lehce zažloutlá oční bělma.

Biliární dyspepsie

Porucha trávení vyplývající z váznoucího vylučování žluči. Žluč totiž emulguje tuky v potravě a její nedostatek zpomaluje a zhoršuje trávící proces. Pacienti mají pocit plnosti, často říhají, že nesnášejí tuky, a velmi trpí nadýmáním.

Vyšetření žlučníku a žlučových cest

Při biochemickém vyšetření krve nás především zajímá hodnota jaterních testů a hladiny cholesterolu a žlučových kyselin. Další informace poskytují hladiny některých protilátek a tumorových markerů.

Ultrazvuk

Žlučník a žlučové cesty posoudí lékař v rámci vyšetření celého břicha. Pro vyšetření žlučníku je ultrazvuk základní a velmi spolehlivá metoda. Typický obraz kamenů ve žlučníku je pro sonografistu začátečníka obvykle první úspěšná diagnóza. Svízelné bývá naopak hodnocení žlučovodů. Jejich rozšíření sice svědčí pro překážku odtoku žluči, ale kamínky ve žlučovodech ultrazvuk často neodhalí.

ERCP (endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie)

Pro malou spolehlivost ultrazvuku při odhalování nemocí žlučových cest je využívána tato kombinace endoskopického a rentgenového vyšetření. Procedura probíhá na rentgenovém pracovišti, přesto se postup zpočátku neliší od běžné gastroskopie. Premedikovanému pacientovi zavede endoskopista hadici přístroje ústy  postupně do jícnu, žaludku a nakonec do dvanácterníku. Kamerou jej prozkoumá, vyhledá společné ústí vývodu slinivky a žlučových cest (Vaterskou papilu) a zavede do něj tenkou sondu. Do sondy vstříkne kontrastní látku a obrazovce rentgenového přístroje se zobrazí žlučový a pankreatický systém.

Rentgenolog jej zhodnotí a endoskopista může v této chvíli dokonce provést léčebný zákrok, který spočívá v odstranění kamínků, protětí zúžené papily nebo zavedení trubičky ulehčující odtok - stentu. Přestože tato metoda není pacientům příjemná, naprostá většina z nich po ní odchází zbavena kamínků ve žlučových cestách bez nutnosti operace.

PTC, PTD (perkutánní transhepatální cholangiografie, perkutánní transhepatální drenáž)

Je-li překážka pro ERCP příliš velká nebo se kontrast dostane jen do krátkého úseku žlučového stromu, dá se provést vyšetření žlučového stromu přes kůži. V lokálním umrtvení zavede lékař přes mezižebří pacientovi do jater jehlu, jejíž polohu sleduje na obrazovce rentgenového přístroje. Rozšířené žlučovody se naplní kontrastní látkou a pod rentgenem je dobře vidíme. I toto vyšetření lze rozšířit na léčebnou metodu - drenáž či zavedení stentu.

Rentgenové metody

Na snímku břicha lze vidět takzvaný porcelánový žlučník a žlučové kameny, jestliže obsahují vápník. Lze posoudit, zda nedošlo k zastavení práce střev. Vyšetření žlučníku rentgenem po podání kontrastních tablet se už nepoužívá.

CT (počítačová tomografie)

Tato metoda umožňuje lépe zhodnotit nádory žlučníku a žlučových cest i nádory v jejich  sousedství. Při CT cholangiografii se používá kontrastní látka, která je nejen viditelná pro RTG paprsky, ale zároveň je vylučována játry do žlučových cest.

MR (magnetická rezonance)

Má obdobné indikace jako CT, tedy vyšetření nádorů. Žlučové cesty se při ní zobrazí bez použití kontrastní látky a radiace. Počítačově je možné vytvořit jejich 3D rekonstrukci a ujasnit si některé prostorové vztahy.

Vyšetření žlučových cest radionuklidy

Pacient přichází nalačno na oddělení nukleární medicíny. S sebou si přinese tabulku čokolády. Po aplikaci látky značené radioaktivním izotopem technecia, která je vychytávána a vylučována játry, se zobrazí gama kamerou nejprve játra a později žlučník a žlučové cesty. Tehdy přijde řada na čokoláda, kterou pacient sní, a tím přiměje žlučník k vyprázdnění.

Vše je snímáno gama kamerou. Vyšetření trvá kolem 2 hodin, během kterých získáme cenné informace o tvorbě a vylučování žluči.

Na závěr

Diagnostika onemocnění žlučových cest se v posledních letech zdokonalila a využití laparoskopických operačních metod posunulo vpřed i jejich léčbu. Stále však zůstávají rezervy v prevenci vzniku onemocnění, především žlučových kamenů. Jejich počet je přímo úměrný blahobytu společnosti. Základem je proto rozumná životospráva a zdravá výživa bez nadbytku energie.

Aktualizováno: 31.10.2008

Vyšetřovací metody žlučníku a žlučových cest - Ceny

Vyšetřovací metody žlučníku a žlučových cest

Doktor ve Vašem okolí