Genetický rozbor určený pro ženy testuje nejčastěji se vyskytující onemocnění typická pro ženy. Test zjišťuje na základě poznatků molekulární genetiky dědičná rizika těchto onemocnění.

Cílem genetické analýzy pro ženy je možnost nastavit preventivní opatření tak, aby se maximálně předešlo vzniku a rozvoji některých závažných onemocnění, eventuálně se zachytila na samém začátku a tím usnadnila jejich léčba.

Genová analýza může také napomoci v rozhodnutí o užívání hormonální antikoncepce nebo hormonální substituce, odhalí také stav imunitního systému.

Onemocnění, která lze detekovat genetickou analýzou pro ženy:

KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ:
infarkt myokardu
cévní mozková příhoda
trombóza
ateroskleróza
hypertenze (vysoký krevní tlak)

NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ
rakovina prsu a vaječníku

METABOLICKÁ ONEMOCNĚNÍ
diabetes II. typ (cukrovka)
obezita
osteoporóza (řídnutí a lámavost kostí)

Průběh genetického rozboru pro ženy

Vyšetření začíná dotazníkem na anamnézu, tedy zdravotní historii klientky. Před vyšetření, stejně jako před jakýmkoliv jiným zdravotnickým výkonem je třeba podepsat informovaný souhlas s genetickým vyšetřením. Samotný odběr materiálu na genetické vyšetření spočívá v jednoduchém stěru ze stěn dutiny ústní. V laboratořích je následně izolována DNA a proveden rozbor. Vyšetření je zcela nebolestivé a nezatěžuje organismus.

Výsledky vyšetření

Po provedených rozborech klientka obdrží obsáhlou zprávu s výsledky vyhodnocení genetického rozboru, s určenými dědičnými riziky a stanoveným preventivním plánem. Ten obvykle zahrnuje doporučení pravidelných sledování u konkrétních specialistů, úpravu životosprávy nebo nezbytná léčebná opatření.  Výsledek vyšetření pak s klientkou detailně probere lékař při závěrečné konzultaci.

Popis vznikl s přispěním společnosti Generi Biotech.

Aktualizováno: 9.2.2015

Doktor ve Vašem okolí