Genetický test mateřství

Genetický test mateřství slouží k potvrzení matky dítěte, ale i odhalení genetických dispozic získaných z její strany. Důvodem provedení testu může být ztráta kontaktu s matkou v raném dětství, kdy není k dispozici třetí osoba, která by příbuzenství potvrdila.

Mateřství lze potvrdit nebo vyvrátit téměř se 100% jistotou.

Průběh vyšetření

Při vyšetření se provádí odběr vzorku jak od domnělé matky, dítěte, tak i otce. Testování obou rodičů zajistí vyšší přesnost výsledků. Vyšetření je zcela bezbolestné, spočívá v provedení stěru z dutiny ústní. Dále se v laboratoři izoluje DNA a testuje se přibližně 16 markerů, které jsou pro každou z osob vysoce specifické. Tento profil je potom srovnáván s profilem obou domnělých rodičů.

Test mateřství lze provést anonymně na vlastní žádost, nebo může být součástí soudně znaleckých posudků. Vyhodnocení testu trvá obvykle 10 dnů.

Popis vznikl s přispěním společnosti Generi Biotech.

Aktualizováno: 9.2.2015

Diskuze

O čem se mluví Reakcí celkem Poslední odpověď
Genetický test mateřství - kam se obrátit?  POPULAR  0 20.6.2013
Test mateřství - provedení  POPULAR  0 20.6.2013
Test mateřství na vlastní žádost  POPULAR  0 20.6.2013
Zobrazit všechny diskuze k Genetický test mateřství
Doktor ve Vašem okolí