Komplexní genetické vyšetření

Cílem komplexního genetického rozboru je odhalit genetické vlohy k přibližně dvaceti onemocněním a dalším dispozicím organismu. Výsledky těchto testů napomohou vám i vašemu lékaři zaměřit se na preventivní postupy, které mohou zcela předejít rozvoji závažných onemocnění nebo alespoň podchytit je v počátečních fázích, a tím výrazně usnadnit léčbu.

Genetický rozbor odhaluje nejen dispozice k určitým chorobám, ale také vlastnosti organismu, například schopnost odbourávat toxické látky a alkohol, zaznamenají i odolnost proti viru HIV a mohou rozhodnout o vhodnosti či nevhodnosti hormonální antikoncepce nebo náhradní hormonální terapie. Testy také určí, zda je pro konkrétní osobu vhodné pití kávy či nikoliv.

Onemocnění testovaná v rámci komplexní genetické analýzy:

 • infarkt myokardu
 • cévní mozková příhoda
 • ateroskleróza
 • hypertenze
 • cévní trombóza
 • rakovina prsu a vaječníků
 • rakovina prostaty
 • rakovina plic
 • diabetes
 • obezita
 • osteoporóza
 • Alzheimerova choroba
 • celiakie
 • ankylozní spondylitida
 • plicní rozedma
 • makulární degenerace
 • HIV rezistence
 • detoxikační schopnosti organismu
 • vhodnost užívání hormonální antikoncepce

Průběh genetického rozboru

Odběr materiálu na genetické vyšetření probíhá zcela bezbolestně formou stěru ze sliznic dutiny ústní. V laboratořích je izolována DNA a provedena genetická analýza.

Výsledky testu

Výsledky genetického rozboru jsou zpracovány ve zprávě, která zahrnuje jednotlivá rizika i doporučení preventivních opatření jako je úprava životosprávy nebo pravidelné sledování u konkrétního specialisty. Obvykle výsledky testu ještě s klientem konzultuje specialista v oblasti genetiky.

Popis vznikl s přispěním společnosti Generi Biotech.

Aktualizováno: 9.2.2015

Jste odborníkem pro tento výkon? Staňte se autorem popisu tohoto zákroku! Návštěvníci portálu hledající tento výkon Vás uvidí jako autora textu, odborníka pro tuto oblast. Pacienti se s důvěrou obracejí pro konzultaci spíše na lékaře, které vnímají jako experty právě na problém, který je trápí. Chcete se stát autorem? Kontaktujte nás ještě dnes! Ukázka a podmínky účasti na autorských textech.
Doktor ve Vašem okolí