Darování pupečníkové krve

Darování pupečníkové krve je hluboce humánním činnem, který může zachránit lidský život. Odběr pupečníkové krve se provádí bezprostředně po porodu dítětě, zabere několik minut a neohrožuje matku ani dítě. Darovaná pupečníková krev musí splňovat velmi přísná kritéria, co se týče buněčnosti a kvality. Informace o štěpech pupečníkové krve jsou předávány do mezinárodního registru dárců kostní dřeně, kde se vyhledávají vhodní dárci pro nemocné po celém světě.

Funkce placenty a pupečníku

Placenta je orgán, který v době nitroděložního vývoje zajišťuje odběr živin plodu od matky a odstranění odpadních látek. Pupečník je jakousi dopravní drahou mezi plodem a placentou. V placentě přechází z krve matky do krve plodu kyslík a všechny jiné živiny důležité pro vývoj plodu. Naopak z krve plodu se odstraňuje kysličník uhličitý a jiné odpadní látky. Krev matky a plodu jsou od sebe odděleny buněčnou stěnou. Nemíchají se.

Po porodu dítěte ztrácejí placenta i pupečník svou funkci, pupečník zaškrtí a přestřihne. V pupečníku a placentě (přesněji v cévách pupečníku a placenty) zůstává nevelké množství krve plodu - to je pupečníková (nebo placentární) krev. Tato pupečníková krev je užívána jako alternativa kostní dřeně k transplantaci. Často je jedinou naději na záchranu života těžce nemocných osob, například s akutní leukémií a závažnými poruchami krvetvorby.

Dárcovský odběr pupečníkové krve

Pokud jste se rozhodli darovat pupečníkovou krev, je nezbytné vyhledat porodnici, která dárcovské odběry umožňuje. Následně je nutné vyplnit několik formulářů týkající se vašeho zdravotního stavu a informovaného souhlasu. Tyto formuláře si můžete vyžádat v porodnici, kde budete rodit nebo stáhnout na stránkách www.bpk.cz. K darování pupečníkové krve je možné se rozhodnout i bezprostředně před porodem a formuláře vyplnit přímo v porodnici. U porodu je třeba připomenout, že si přejete provést odběr pupečníkové krve pro dárcovské účely.

Pracovníka, který odběr provede, stejně jako odběrový set pupečníkové krve a její převoz do specializovaných laboratoří plně zajišťuje Banka pupečníkové krve. V případě, že vaše pupečníková krev splnila kritéria pro dárcovství, budou vás lékaři z Banky pupečníkové krve kontaktovat a požádají vás o podstoupení běžného odběru krve ke kontrole, zda jste v době porodu netrpěla některým z virových onemocnění. Taktéž bude třeba vyplnit formulář o zdravotním stavu miminka, pomůže vám s tím pediatr. Ani v případě, že vaše pupečníková krev nebyla vhodná k darování, nepřijde na zmar. Pokud jste nezatrhli na darovacích formulářích, že si přejete její likvidaci, bude využita k výzkumným účelům na další využití pupečníkové krve.

Transplantace pupečníkové krve – obdobně jako ostatní transplantace – dělíme na několik typů:

  • autologní - to znamená, že dárcem je pacient sám sobě - kostní dřeň je například odebrána pacientovi v době, kdy nemá projevy onemocnění. Pacient pak podstoupí velmi razantní léčbu, která zároveň zlikviduje jeho kostní dřeň. Krvetvorba je mu navrácena pomocí jeho vlastního štěpu - vrátíme mu dříve odebrané krvetvorné buňky. Předpokládá se, že pokud jsou ve štěpu nádorové buňky, tak v takovém množství, že si s nimi pacient poradí sám. Můžeme mu také pomoci tím, že nádorové buňky zlikvidujeme některým laboratorním postupem přímo v odebrané krvetvorné tkáni. Jde o nejčastější druh transplantace s nejmenšími potransplantačními komplikacemi oproti ostatním transplantacím. U pupečníkové krve je transplantace vlastní, při porodu odebrané pupečníkové krve, indikovaná u specifických diagnóz, především u některých poruch krvetvvorby.

  • alogenní příbuzenská - dárcem je v tomto případě někdo z rodiny - je nejčastějším typem alogenních transplantací, její výhodou je větší imunologická vhodnost (viz dále). V případě, že starší sourozenec onemocněl a matka je těhotná, může být pupečníková krev sourozence nejvhodnější vzhledem ke shodě. Na základě doporučení lékaře jsou prováděny tyto sourozenecké odběry zdarma.

  • alogenní nepříbuzenská - dárce je v tomto případě anonymní získaný z registru dárců kostní dřeně nebo z banky pupečníkové krve

Kostní dřeň a pupečníková krev – výhody a nevýhody transplantace

Pokudje nutno pacienta transplantovat alogenním štěpem (viz výše), je nutno zjistit kombinaci speciálních tkáňových imunitních znaků (HLA). Když to zjednodušíme, těchto základních tkáňových znaků sledujeme 6. Shoda tkáňových znaků dárce by měla být co největší s tkáňovými znaky příjemce (tedy pacienta). Ideální shoda je samozřejmě 6/6. U kostní dřeně se toleruje u nepříbuzenských transplantací 5/6, u příbuzenských i 3/6, ale samozřejmě je zde pravděpodobnost většího množství komplikací. Jde zvláště o takzvanou "reakci štěpu proti hostiteli". Což znamená, že štěp se "obrátí" proti pacientovi. Musíme si totiž uvědomit, že kostní dřeň produkuje bílé krvinky, které jsou zodpovědné za obranyschopnost organismu. V případě reakce štěpu proti hostiteli se bílé krvinky obrátí proti pacientovi. Z tohoto hlediska není tedy bez zajímavosti, že u krvetvorné tkáně z pupečníkové krve je tato komplikace v menším procentu, a že při transplantaci se toleruje shoda až 4/6. Protože je ale vždy něco za něco, štěp má zase menší efekt "reakce štěpu proti leukemii", tedy dokáže hůře likvidovat zbylé nádorové buňky u leukemických onemocnění.

Průběh transplantace pupečníkové krve

Vlastní průběh transplantace krvetvorné tkáně je jednoduchý. Štěp se aplikuje podobně jako transfúze krve a kmenové buňky krvetvorby si sami najdou nejvhodnější místo pro svůj růst. Kritické období nastává zvláště po transplantaci, kdy je pacient bez vlastní krvetvorby a čeká na dostatečnou tvorbu krvinek z transplantované krvetvorné tkáně. Riziko komplikací v tomto období je obrovské.

Publikováno: 9.2.2011

Darování pupečníkové krve - Novinky

Darování pupečníkové krve

Více informací

Naši partneři: Banka pupečníkové krve

Doktor ve Vašem okolí