Chřipková onemocnění

Autor:

Tak jako každý rok s nadcházejícím podzimem přichází také sezóna chřipkového onemocnění, proto společnost Santé informuje o příznacích tohoto virového onemocnění a možnostech prevence. Chřipka je nakažlivé virové onemocnění, které postihuje převážně dýchací cesty. Má výrazné celkové příznaky jako je horečka, bolesti hlavy, svalů a kloubů.

Chřipkové viry se z člověka na člověka šíří tzv. kapénkami. Jde o mikroskopické infekční částečky hlenu a slin obsahující velké množství virových částic. Při aktivním onemocnění jsou viry ve velkém množství přítomny v sekretu dýchacích cest. K tvorbě a uvol­ňování kapének pak dochází při kašlání, kýchání, ale i při běžném mluvení. Základem pro léčbu chřipky je klid a odpočinek na lůžku, léčba bolesti pomocí antipyretik a analagetik, snížení teploty, doplňování vitamínu C a Ba dodržování pitného režimu.

Dlouhodobé statistiky ukazují, že virem chřipky se každoročně nakazí 33% obyvatel, z nichž 26% skutečně chřipkou onemoc­ní. Ze všech nemocných musí být 1% léčeno v nemocnici.

Až 8% z hospitalizovaných pacientů nemoci podlehne. Z těchto čísel je patrné, že chřipka neohrožuje jen individuální zdraví jedince, ale vysoká míra nemocnosti způsobuje i nemalé finanční ztráty zaměstnavateli.

Jedním z nejúčinnějších způsobů ochrany je očkování proti chřipce. Provádí se každoročně v podzimních měsících. Chránit před chřip­kou dokáže po dalších 6 až 12 měsíců.

I přes letošní pandemii „nové“ chřipky A H1N1 (prasečí, mexické) doporučuje Světová zdravotnická organizace očkování proti sezónní chřipce, tak jako každý rok.

Vedle této specifické prevence – očkování je třeba v pre­venci chřipky zachovávat následující nespecifická opatření, mezi něž zejména patří:

  • Dodržování správné životosprávy, to znamená zdravá a vy­vážená strava, dostatek tekutin, dostatečný příjem vitamínů a minerálů, přiměřená fyzická aktivita, dostatek spánku.

  • Důsledné dodržování zásad osobní hygieny včetně řádného mytí rukou.

Aktualizováno: 30.10.2009

Doktor ve Vašem okolí