Očkování dětí v České republice

Očkováním (imunizací či vakcinací) se myslí proces, při kterém je do těla dopraven antigen - složka získaná z původce onemocnění (bakterie, vir) - za účelem povzbuzení imunitního systému k vytvoření protilátky. Tzn. že při pozdějším setkání s původcem nemoci je již tělo připraveno, původce nemoci zničí a nedojde k onemocnění.

V současné době je očkování v České republice nařízeno zákonem a tak o základním povinném očkování nemohou rodiče rozhodovat sami, jako je tomu v jiných státech EU (např. v Německu). Základní očkovací látky stát poskytuje zdarma. Některá doporučená a nadstandardní očkování jsou zpoplatněna (viz tabulka).

Ve vztahu k očkování se často setkáváme s termíny aktivní a pasivní imunizace.

Aktivní imunizace znamená, že po podání očkovací látky si tělo vytvoří ochranu před infekcí samo. Zatímco pasivní imunizací rozumíme podání již hotových specifických protilátek, po kterých je ochrana proti onemocnění okamžitá.

Povinná očkováni jsou, jak již bylo zmíněno výše, stanovena zákonem a hovoří se o nich ve vyhlášce č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem.

Patří sem očkování proti následujícím nemocem: Tuberkulóze, záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně, virové hepatitidě B, spalničkám, přiušnicím a zarděnkám.

Tuberkulóza - nemoc způsobená nejčastěji bakteriemi Mycobacterium tuberculosis, zpočátku může být bez příznaků, ty se vyvíjejí týdny, suchý kašel přechází ve vykašlávání hlenů, krve, dušnost, nápadné hubnutí, malátnost, později horečky, léčba je dlouhodobá, minimálně šest měsíců.

Tetanus - strnutí šíje, velmi nebezpečné onemocnění, způsobuje ho bakterie Clostridium Tetani, projevuje se ztrátou koordinace a svalovými křečemi, bez zásahu lékaře končí smrtí (srdeční zástava, nebo kolaps dýchacího systému v důsledku křečí).

Záškrt - vyvolán mikrobem Corynebacterium diphteriae, podle místa výskytu rozlišujeme záškrt nosní, záškrt mandlí nebo hrtanu, nemoc má počáteční příznaky podobné jako angína, pokud se neléčí dochází k rozšíření povlaků, horečce, otokům krku, může končit úmrtím.

Dávivý kašel - infekční onemocnění způsobené bakterií Bordetella Pertussis, vzácně bakterií Bordetella Parapertussis, od počatečních příznaků nachlazení přechází v neustálé záchvaty kašle, u kojenců může docházet k dechové zástavě. Terapie je možná pouze v těžko rozpoznatelném počátečním stadiu.

Invazivní onemocnění vyvoláné Haemophilem Influenzae b - velmi těžké infekční onemocnění, vyvolává horečnatá onemocnění dutin, středouší, zápaly plic, mezi obávané komplikace patří zánět mozkových blan.

Dětská obrna - nemoc vyvolána polioviry, které napadají páteřní nervové buňky a způsobují ochrnutí (často se zaměňuje s DMO, která však není virového původu).

Virová hepatitida B - infekční onemocnění jater, přenáší se krví nebo jinými tělními tekutinami, mezi příznaky patří žluté zbarvení kůže, bělma očí, bolesti břicha, zvracení, průjem.

Spalničky - virové (Morbilli) onemocnění s horečkou, kašlem, zpočátku červená vyrážka se mění v nahnědlou a rozšiřuje se od uší přes čelo na obličej a dále na celé tělo, často doprovázeno horečkami.

Příušnice - virové onemocnění, bolestivé otoky příušních slinných žláz, bolesti hlavy, komplikace ve formě podráždění slinivky, u chlapců možný zánět varlat s dočasnou sterilitou.

Zarděnky - virové onemocnění, objevuje se vyrážka růžové barvy, horečky, velmi nebezpečné v těhotenství, může dojít k poškození plodu.

Mezi doporučená očkování a nadstandardní zahrnujeme očkování proti následujícím infekcím a nemocem: Pneumokokům, meningokokům, neštovicím, rotavirům, klíšťové encefalitidě, hepatitidě A, evt. očkování proti rakovině děložního čípku.

Pneumokoková onemocnění - nejčastěji opakované záněty středního ucha, záněty dutin, zápal plic, vzácně záněty mozkových blan (ovšem velmi nebezpečné u kojenců). Příznaky mohou být různé. Při zánětu středouší vzniká hnisavý zánět v uchu, provázený bolestmi a teplotami, rizikem je možné trvalé zhoršení sluchu. Zápal plic se projevuje vysokou teplotou, třesavkou, dušností, bolestí na hrudníku a vykašláváním hlenů.

Meningokoková onemocnění - velmi nakažlivé, s rychlým průběhem, typickými příznaky onemocnění jsou vysoká horečka, schvácenost, bolest hlavy, kloubů a svalů. Na těle se objevují rychle přibývající skvrnky. Ve velmi krátké době dochází k rozvinutí hnisavého zánětu mozkových blan s poruchou vědomí, rychle může přejít do kritického šokového stavu s následným selháním životně důležitých orgánů. K úmrtí může dojít během 24 hodin.

Neštovice - nakažlivé onemocnění způsobené virem Varizella-Zoster, výsevu vyrážky může předcházet mírná bolest hlavy, nevolnost, puchýřky - pupínky jsou naplněné čirou tekutinou, postupně zasychají. Mohou se objevit kdekoliv na těle, nepříjemně svědí. Děti je většinou velmi dobře snášejí, pro dospělé ovšem představují riziko zánětu plic, jater nebo mozku. Velmi nebezpečné pro těhotné, resp. pro plod.

Rotaviry - infekce způsobuje vodnatý průjem zvláště u malých dětí, vysoké horečky, zvracení.

Klíšťová encefalitida - nehnisavý zánět mozku a mozkových blan, horečka, bolesti hlavy, zvracení, poruchy spánku, vědomí, v krajním případě může dojít k poškození nervové soustavy s následkem obrny.

Hepatitida A - tzv. nemoc špinavých rukou, bolesti kloubů, celková únava, bolesti v oblasti jater.

Rakovina děložního čípku - nebezpečné nádorové onemocnění způsobené lidskými papilomaviry.

Samotné očkování probíhá v ordinaci dětského lékaře nebo v očkovacích centrech. Pro každou očkovací látku je potřebné jiné množství dávek a také rozestupy mezi očkováním se liší. Proto je velmi důležitý očkovací kalendář, o kterém informuje dětský lékař nebo pracovník očkovacího centra. Děti jsou očkovány ihned, jakmile je jejich imunitní systém schopen tvorby protilátek. Moderní medicína se příklání ke kombinovaným očkovacím látkám, které chrání stejně jako jednotlivé vakcíny, nicméně se snižuje počet vpichů a možné nežádoucí reakce. Přesto však mohou mít některé očkovací látky vedlejší účinky, obvykle to je zarudnutí pokožky a bolestivost v místě vpichu (některé vakcíny se však podávají orálně - např. Rotarix), zvýšená teplota, neklid. Aby dítě očkování dobře snášelo, je vždy nezbytné informovat lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte, lékař také dítě vyšetří. Očkování se odsouvá na později, pokud je dítě nemocné, je v inkubační době onemocnění, má teplotu, apod. Po očkování se obvykle doporučuje jeden den klidu, není vhodné chodit s dětmi cvičit nebo plavat.

Očkovací kalendář - povinné vakcíny

OBDOBÍ
NEMOC
VAKCÍNA
4. den až 6.týden Tuberkulóza SSI
od 13. týdne 1.dávka Záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvoláné původcem Haemophilus influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B tzv. hexavakcína INFANRIX - HEXA
2. dávka hexavakcíny nejméně měsíc po 1.dávce Záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvoláné původcem Haemophilus influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B tzv. hexavakcína INFANRIX - HEXA
3. dávka hexavakcíny nejméně měsíc po 2. dávce Záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvoláné původcem Haemophilus influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B tzv. hexavakcína INFANRIX - HEXA
4. dávka hexavakcíny nejméně šest měsíců po 3. dávce, ale nejpozději před 18. měsícem života Záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvoláné původcem Haemophilus influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B tzv. hexavakcína INFANRIX - HEXA
15. měsíc 1. dávka Spalničky, příušnice, zarděnky TRIVIVAC
min. 21. - 25. měsíc přeočkování Spalničky, příušnice, zarděnky TRIVIVAC
2. rok Tuberkulóza (přeočkování pouze u dětí bez jizvy po očkování) SSI
5. - 6. rok Záškrt, tetanus, dávivý kašel - přeočkování INFANRIX
10. - 11. rok Dětská přenosná obrna - přeočkování IMOVAX
11. - 12. rok Tuberkulóza (přeočkování pouze u dětí bez jizvy po očkování) SSI
14. - 15. rok Tetanus - přeočkování ALTEANA

Doporučené vakcíny , orientační ceny

NEMOC
VAKCÍNA
CENA (orientační) OBDOBÍ
Pneumokok PREVENAR 2000 Kč od 2 měsíců věku, 1-4 dávky podle věku
PNEUMO 23 500 Kč od tří let, 1 dávka, chrání 3 - 5 let
Meningokok MENJUGATE 550 Kč od dvou měsíců, 1 dávka, chrání 10 let
MENINGOCOCCAL 500 Kč od 18 měsíců, 1 dávka, chrání tři roky
Hepatitis A HAVRIX JUNIOR 1100 Kč
od 1 do 18 let, podávají se 2 dávky s minimálním půlročním odstupem
AVAXIM 1250 Kč od dvou let, dvě dávky s minimálním půlročním odstupem
Neštovice VARILRIX 1500 Kč od 9 měsíců, do 12 let jedna dávka, nad 12 let dvě dávky s cca 6týdenním odstupem
Rakovina děložního čípku SILGARD 3200 Kč pro dívky a ženy od 9 do 26 let, 3 dávky, odstup 2 a 4 měsíce
CERVARIX 3150 Kč pro dívky a ženy od 9 do 25 let
Rotaviry ROTARIX 1500 Kč od šesti týdnů do dvou let, dvě dávky s odstupem čtyř týdnů
Klíšťová encefalitida ENCEPUR 350 - 550 Kč od jednoho roku, 3 dávky
Spalničky, příušnice, zarděnky, neštovice PRIORIX TETRA 1500 - 1600 Kč od 11 měsíců do 12 let, přeočkování za 6-10 měsíců

Pozn. Jak vakcína Trivivac, tak Priorix jsou proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám, Priorix je šetrnější vakcínou, státem nehrazen. Existuje také ve formě Priorix Tetra, kdy se očkují zároveň spalničky, příušnice, zarděnky a plané neštovice

V současné době se velmi diskutuje význam očkování, zvláště u dětských nemocí jako jsou např. plané neštovice. Někteří rodiče dokonce pořádají "neštovicové párty", aby se děti nakazily touto nemocí již v dětství, a získaly tak imunitu do budoucnosti. Tato "metoda" má své příznivce, ale také odpůrce hlavně v řadách lékařů, protože jakkoli mohou být příznaky nemoci neškodné, objevují se i komplikace, které mohou ohrozit lidský život. A tady se právě dostáváme k tomu podstatnému, k samotnému významu očkování a to vždy bylo a je - chránit evtl. prodloužit lidský život. Svět byl od pradávna ohrožován infekcemi, které nejenže způsobovaly těžká onemocnění, ale hubily celé populace. Díky píli vědců a lékařů nám dnes slouží mnoho vakcín k ochraně života a některé nemoci mohly být zcela vymýceny nebo jsou na ústupu.

Aktualizováno: 8.7.2010

Doktor ve Vašem okolí