Očkování dospělých

Po absolvování povinných očkování v dětství a pubertě se dospělý člověk může nechat očkovat proti různým nemocem dobrovolně. Doporučuje se očkování proti hepatitidám a u starších lidí také proti chřipce.

Očkováním (imunizací či vakcinací) se myslí proces, při kterém je do těla dopraven antigen - složka získaná z původce onemocnění (bakterie, vir) - za účelem povzbuzení imunitního systému k vytvoření protilátky. To znamená, že při pozdějším setkání s původcem nemoci je již tělo připraveno, původce zničí a nedojde k onemocnění.

V České republice lze podle zákona č. 79/1997 Sb., používat jen očkovací látky, které jsou na našem území řádně registrované. K tomu, aby byly zaregistrovány, je nezbytné též kladné stanovisko hlavního hygienika ČR, tedy osoby, která je v našem státě na ministerstvu zdravotnictví zodpovědná za očkování.

Očkování se v současnosti České republice dělí na očkování legislativně vázané, které zahrnuje očkování pravidelné, zvláštní a mimořádné a které má svoji oporu v zákoně, vyhláškách atd. Tento typ vakcinace je hrazen státem. Druhým typem je pak očkování na vyžádání včetně očkování při cestách do zahraničí. Žadatel si očkování musí hradit sám.

Mezi pravidelné očkování v ČR patří očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a nákazám Haemophilus influenzae typu B, dětské přenosné obrně, virové hepatitidě typu B, tuberkulóze, spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Mezi nejčastější očkování před cestou do zahraničí patří očkování proti břišnímu tyfu, japonské encefalitidě, choleře, vzteklině a žluté zimnici.

Nemoci, proti nimž se očkuje

 • Záškrt - Infekční onemocnění vyvolané bakterií Corynebacterium diphtheriae, která svým toxinem způsobuje těžkou angínu s pablánami a se značným zúžením hrtanu a hltanu vedoucím k dušení.

 • Tetanus - strnutí šíje, velmi nebezpečné onemocnění, způsobuje ho bakterie Clostridium Tetani, projevuje se ztrátou koordinace a svalovými křečemi, bez zásahu lékaře končí smrtí (srdeční zástava, nebo kolaps dýchacího systému v důsledku křečí).

 • Dávivý (černý) kašel - Infekční bakteriální onemocnění způsobené Bordetellou pertusis. Charakteristické jsou záchvaty intenzivního dráždivého kašle, který může vést i ke zvracení. Nadechování nemocného při záchvatu někdy připomíná kokrhání kohouta.

 • Haemophilus influenzae typu B - Existuje několik typů této bakterie, ale pouze typ B nejčastěji (až 95%) způsobuje závažnější formy této infekční choroby.

 • Dětská obrna, poliomyelitida - Infekční onemocnění způsobené virem (poliovirem), který poškozuje oblasti páteřní míchy odpovědné za svalový pohyb.

 • Virová hepatitida typu B - Infekční onemocnění jater, přenáší se krví nebo jinými tělními tekutinami, mezi příznaky patří žluté zbarvení kůže, bělma očí, bolesti břicha, zvracení a průjem.

 • Tuberkulóza - Infekční onemocnění, jehož vyvolavatelem je nejčastěji bakterie komplexu Mycobacterium tuberculosis. Zpočátku může být bez příznaků, ty se vyvíjejí týdny, suchý kašel přechází ve vykašlávání hlenů, krve, dušnost, nápadné hubnutí, malátnost, později horečky, léčba je dlouhodobá, minimálně šest měsíců.

 • Spalničky - Vysoce nakažlivé virové (Morbilli) onemocnění. Inkubační doba je 1 až 3 týdny. Projevuje se zánětem horních cest dýchacích, horečkou, zánětem spojivek. Nápadný je výsev charakteristické vyrážky.

 • Příušnice - Virové onemocnění, bolestivé otoky příušních slinných žláz, bolesti hlavy, komplikace ve formě podráždění slinivky, u chlapců možný zánět varlat s dočasnou sterilitou.

 • Zarděnky - Virové onemocnění, objevuje se vyrážka růžové barvy, horečky, velmi nebezpečné v těhotenství, může dojít k poškození plodu.

Očkování výše uvedené (tzv. povinné) zpravidla proběhne do 15. roku života. Na zvážení každého dospělého je pak možnost očkování nepovinnými vakcínami. V Česku se jedná především o očkování proti klíšťové encefalitidě, chřipce, lidským papilomavirům, meningokokové nákaze a virové hepatitidě typu A a B.

Nejčastější očkování na vyžádání

Klíšťová encefalitida

Jde o infekční virové onemocnění. Primárně se jedná o onemocnění zvířat, které se vyskytuje v přírodě nezávisle na člověku. Člověk se může nakazit, pokud přijde do takového ohniska a je kousnut klíštětem nebo když konzumuje nepasterizované (nepřevařené) kozí, případně kravské mléko či nepasterizovaný sýr.

Vyvíjí se obvykle po uplynutí 7 až 14 dnů od přisátí infikovaného klíštěte. Příznaky se mohou podobat virovému onemocnění dýchacích cest. Pokud je forma onemocnění závažnější, je spojena s postižením centrálního nervového systému a probíhá ve dvou fázích. Intenzita příznaků závisí i na fyzické námaze nemocného, proto je nutný klid na lůžku.

1. fáze - netypické chřipkové příznaky následovány 4 - 10 dny bez příznaků

2. fáze - vysoká horečka a příznaky vztahující se k postižení centrálního nervového systému, tato fáze může mít čtyři formy lišící se postižením různých částí mozku a celkovou závažností:

 1. postižení mozkových blan: bolest hlavy, světloplachost, zánět spojivek

 2. postižení mozkové kůry: poruchy spánku, paměti, koncentrace, dezorientace, postižení hlavových nervů

 3. postižení mozkové kůry a předních rohů míšních: při poklesnutí teplot dochází k obrnám (nejčastěji k ochrnutí paže)

 4. postižení center v prodloužené míše - mívá za následek smrt, vyskytuje se především u lidí nad 60 let.

Pro očkování jsou u nás dostupné vakcíny FSME-IMMUN a Encepur ve variantě jak pro dospělé tak pro děti. Primární imunizace je prováděna třemi dávkami. Druhá dávka se podává po 1 až 3 měsících a třetí dávka po 5 (9) až 12 měsících. Dosažení úplné ochrany vůči klíšťové encefalitidě je časově náročné, a proto existuje alternativní způsob očkování podle tzv. zrychleného schématu očkování, kdy se druhá dávka vakcíny podává po 14 dnech, což u očkované osoby zajistí rychlé vytvoření séroprotekce. Tyto osoby jsou vůči klíšťové encefalitidě do jednoho měsíce po očkování dvěma dávkami krátkodobě chráněny (tj. po dobu 6 až 12 měsíců). Pro vytvoření dlouhodobé ochrany se podává třetí dávka po 5 až 12 měsících. Toto zrychlené schéma platí pouze pro vakcínu FSME-IMMUN. Trvání imunity je dlouhé tři roky.

Chřipka

Chřipka je infekční onemocnění způsobené viry chřipky. Je vysoce nakažlivá, postihuje všechny věkové skupiny a může vyvolat epidemii. Virus chřipky se vyskytuje ve třech odlišných typech, označovaných jako A, B a C. Viry typu A i B každoročně podlehnou mírným genetickým mutacím.

Chřipka je prudký zánět dýchacích cest, který se po uplynutí inkubační doby 12 až 48 hodin projeví rychlým nástupem horečky, třesavkou, velkými bolestmi hlavy, svalů, kloubů a pocitem těžké schvácenosti. Suchý dráždivý kašel, který vždy doprovází chřipku, popřípadě i bolest za hrudní kostí, se u některých pacientů dostaví hned na počátku nemoci, u jiných o něco později. K nejčastějším komplikacím patří zápal plic, zánět vedlejších nosních dutin, zánět středního ucha apod. K vzácným komplikacím patří zánět centrálního nervového systému nebo zánět srdce. U dospělých lidí, kteří již trpí nějakou chronickou chorobou, dojde zpravidla k jejímu zhoršení. K přenosu dochází kapénkovým způsobem: mluvením, kašláním, kýcháním apod.

Pro prevenci chřipky jsou na českém trhu k dispozici subjednotkové očkovací látky (Agrippal S1, Influvac) nebo štěpené (Vaxigrip, Fluarix, Begrivac). Je k dispozici i nová chřipková vakcína Fluad, která výrazně zvyšuje imunitní odpověď na očkování. Imunizace je prováděna jednou dávkou zpravidla do oblasti deltového svalu. Protilátky přetrvávají až 3 roky a pokud by se chřipkový virus neměnil, postačovalo by jedno očkování za tři roky. Díky částečným změnám chřipkového viru je nutná každoroční příprava nové varianty vakcíny.

Lidské papiloma viry

Human Papilloma Virus (HPV) je velmi běžný virus. Existuje více než 100 typů HPV, z nichž okolo 40 se šíří pohlavním stykem. Z toho asi 15 jsou tzv. orogenní typy, které mohou vést ke vzniku rakovin děložního čípku a prekancerózním lézím na povrchu děložního čípku. Mezi vysoce rizikové patří zejména typy 16 a 18, které stojí za více než 70 procenty onemocnění. Společně s dalšími orogenními typy 45 a 31 jsou zodpovědné za 80 procent případů onemocnění rakovinou děložního čípku.

Každá žena je v riziku, že onemocní rakovinou děložního čípku. HPV se přenáší sexuálním kontaktem, nejen pohlavním stykem, ale také kontaktem s kůží nakaženého partnera v genitální oblasti. Během svého života se s HPV infekcí setká až 80 % sexuálně aktivních žen, z toho až 75 %  infekcí je způsobeno orogenními typy HPV.

Přítomnost HPV infekce ještě neznamená, že povede ke vzniku rakoviny děložního čípku. Asi v 50 až 70 procentech  případů se imunitní systém ženy s infekcí sám vypořádá, a to v časovém horizontu několika měsíců až dvou let. U některých žen však infekce přetrvává a právě ony mají zvýšené riziko vzniku rakoviny děložního čípku. Během života může navíc dojít k opakovaným infekcím. HPV infekce probíhá bez příznaků a změny na děložním čípku způsobené HPV infekcí odhalí až gynekologické vyšetření. Ke vzniku rakoviny nedochází náhle: celý vývoj od počátečních stádií až po vznik rakoviny je dlouhodobý proces trvající řadu let.

Pro očkování jsou u nás vakcíny Silgard (proti HPV typu 6, 11, 16, 18) a Cervarix (proti HPV typu 16 a 18). Vakcinace je určena především pro ženy na začátku pohlavního života (od 9 do 26 let). Základní očkování se provádí třemi dávkami v intervalu 2 a 6 měsíců. Minimální odstup je 1 a 3 měsíce. Maximální interval mezi první a třetí dávkou by měl být 12 měsíců.

Meningokoková nákaza

Způsobuje ji bakterie Neisseria meningitidis, která existuje v několika podobách označených skupinami A, B, C apod. Meningokokové nákazy se šíří kapénkovým způsobem, v hlenech nebo slinách bacilonosičů nebo nakažených pacientů. Přenáší se vzduchem podobně jako chřipka. Inkubační doba je 1 až 7 dní. Meningokokovými nákazami bývají zpravidla postiženy děti do 4 let a dopívající mládež ve věku od 15 do 20 let. Když meningokok pronikne do krevního oběhu, dojde u pacienta k horečnatému onemocnění, které je charakterizováno těžkou schváceností, bolestmi svalů, kloubů, hlavy a spavostí. Na kůži se může vytvořit výsev červených skvrnek, někdy také v podobě malých modřin, které neustále přibývají. Tímto se projevuje klinický obraz tzv. sepse ("otravy krve"). Někdy probíhá meningokoková infekce jako hnisavý zánět mozkových blan, který může být doprovázen zvracením, případně poruchami vědomí nebo křečemi.

V naší republice jsou dostupné vakcíny Meningococcal polys. ACVaccine, Menjugate či NeisVac-C. Základní očkování proti meningokokovým nákazám vyvolaným skupinami A a C se provádí podáním jediné dávky vakcíny jak dětem tak dospělým osobám. Pro ČR je nejvhodnější vakcína proti meningokoku typu C, zajišťující dlouhodobou imunitu po jediné dávce. Pro cestovatele je k dispozici kombinovaná vakcína proti meningokokům typu A a C, případně proti čtyřem typům A, C, W135 a Y. Tyto vakcíny zajišťují po jediné dávce ochranu na 3 roky.

Žloutenka typu A

Projevuje podobně jako řada jiných viróz - únavou, teplotami, případně bolestmi hlavy, nevolností, zvracením nebo i průjmem, bolestmi břicha, zad a svalů, později i zežloutnutím kůže nebo bělma očí, svěděním pokožky, ztmavnutím moči a zesvětlením stolice.

Žloutenka typu B

Tento typ žloutenky je velice nebezpečný a ve světě značně rozšířený. Nákaza se přenáší infikovanými tělesnými tekutinami, a to při nechráněném pohlavním styku, krví při lékařských výkonech pokud nejsou zdravotníci očkováni, při injekčním užívání drog, při tetování, při porodu z matky na plod apod. Příznaky jsou podobné jako u hepatitidy typu A. Tento typ žloutenky může přejít do chronického stádia, pacient se zcela neuzdraví a virus v těle dále přežívá. Nemocní s chronickou formou nemoci jsou v riziku vzniku cirhózy jater a jaterního karcinomu. Jsou také zdrojem nákazy pro své okolí, zvláště rodinné příslušníky.

 Ceny vakcín (1 dávka) - orientačně
 očkování proti žloutence typu A Havrix 1 250 Kč
 očkování proti žloutence typu B Engerix    800 Kč
 očkování proti žloutenkám A, B Twinrix  1 600 Kč
 očkování proti chřipce Begrivac, Influac, Vaxigrip    260 Kč
 očkováni proti tetanu Alteana    200 Kč
 očkování proti meningokoku

 Meningococcal polys. AC vaccine

 Menjugate, NeisVac-C

    500 Kč

    900 Kč

 očkování proti klíšťové encefalitidě Encepur    630 Kč
 očkování proti pneumokoku Pneumo 23    500 Kč
 očkování proti karcinomu děložního čípku Silgard, Cervavix 3 600 Kč

 

Publikováno: 16.12.2008

Související recenze a zkušenosti

Spokojený/á

Velmi vstřícný a profesionální přístup. Na taková místa asi jde málo která z nás úplně ráda...., takže fajn, když je setkání paní asistentky, lékaře a nás pacientek klidná, vstřícná, chápající a zkrátka neřešíte víc, než... Více 

Doktor ve Vašem okolí