Varicella (plané neštovice)

Varicela je vysoce nakažlivé infekční onemocnění způsobené virem varicela zoster, což je RNA virus ze skupiny herpesvirů. Virus varicela zoster způsobuje i onemocnění pásovým oparem. Imunita u planých neštovic je doživotní tzn. po prodělaném onemocnění už jedinec onemocnět varicelou nemůže, ale může onemocnět pásovým oparem, což bývá obvykle u starých nemocných jedinců nebo u osob se sníženou imunitou. Onemocnění varicelou se vyskytuje na celém světě, nejvíce v zimě a na jaře.

Přenos varicely

Přenos je vzdušnou cestou a přímým kontaktem s varicelovými eflorescencemi (pupínky). Nakažení jedinci jsou infekční 2 dny před výsevem exantému (vyrážky) a poté dokud se tvoří čerstvé eflorescence. Pokud jsou eflorescence na kůži již zaschlé a nové se netvoří dítě není infekční a může do dětského kolektivu, obvykle je 5-10 dnů. Inkubační doba je 14-16 dnů, může být až 21 dnů

Průběh onemocnění varicelou

Exantém se projevuje na kůži ve vlnách začíná obvykle na trupu a postiženo je celé tělo včetně obličeje, vlasaté části hlavy a dutiny ústní. Souběžně jsou přítomna všechna stádia eflorescencí. Říká se tomu tzv. hvězdná obloha. Jsou to: makula (zarudlá plocha kůže, oválného tvaru do průměru 1 – 1,5 cm, nevystupující nad povrch), papula (zarudlý pupen, mírně vystupující nad povrch), vezikula (puchýřek naplněný bělavým nebo žlutavým obsahem) a krusta (zaschlý puchýřek  s vytvořenou chrastou) Během onemocnění má dítě středně vysokou teplotu, je unavené, počiťuje bolest hlavy a svalů. U některých dětí není vůbec přítomna teplota a může se objevit jen málo pupínků. Průběh onemocnění v ranném dětském věku je většinou benigní, bez výraznějších komplikací. U dospělých jedinců, kteří infekci neprodělali v dětství může být průběh komplikovanější. Obvyklé jsou žaludeční potíže, bolesti hlavy, kloubů, teplota, malátnost, pocit bolesti a svědění v místech následného výsevu.

Diagnostika varicely

Průkaz viru je možný elektronovou mikroskopii z obsahu  puchýřků. Dále je možný průkaz specifických protilátek z krve. Běžně se virus nebo protilátky laboratorně nestanovují, na potvrzení diagnózy postačuje pouze klinické vyšetření.

Komplikace varicely

Možná je sekundární bakteriální infekce eflorescencí v podobě impetiga, abscesu nebo flegmony. Dále snížený počet krevních destiček (trombocytopenie) s krvácením, zápal plic (pneumonie) virový nebo bakteriální, zánět jater (hepatitida), zánět kloubů (artritida), encefalitida  a cerebelitida (onemocnění centrální nervové soustavy), jenž může být doprovázeno i křečí a komatem.

Vrozený varicelový syndrom

Onemocnění varicelou v prvních dvou trimestrech těhotenství vede k varicelové embryopatii (onemocnění plodu planými neštovicemi), projevuje se kožními jizvami, kostní i svalovou hypoplazii, očními příznaky jako je šedý zákal (katarakta), malé oko (mikrooftalmus), zánět sitnice a anomáliemi centrální nervové soustavy.

Vrozená varicela

Onemocnění planými neštovicemi do 10 dnů života. Manifestace onemocnění u matky 5 dnů před a 5 dnů po porodu nevede k přenosu dostatečného množství protilátek a novorozenec většinou těžce onemocní během  5.-10. dne života. Prognóza je  v tomto případě dost špatná. Dítě se může také  s varicelou už narodit nebo onemocnět do 4. dne života. V těchto případech je prognóza dobrá.

Léčba varicely

Lokálně aplikujeme na eflorescence různé směsy především se zinkem, jenž urychlují proces zaschnutí eflorescencí a působí proti svědění. Dříve se používal tekutý pudr dnes se dává přednost suchému pudru nebo emulzi Tanno-Hermal Lotio. Proti svědění lze podávat i celkově antihistaminika např. Fenistil v kapkách. Na teplotu podáváme antipyretika (Paralen, Brufen..atd.). Pokud dojde ke komplikacím především bakteriální superinfekcí je nutná antibiotická terapie.

Při komplikovaném průběhu se používá při léčbě antivirotikum acyklovir (Herpesin, Zovirax) v tabletové nebo v některých případech u hospitalizovaných pacientů i v nitrožilní podobě. Acyklovir je indikován u pacientů s vyšším rizikem komplikací. K indikacím acykloviru dle AAP (Americká akademie pediatrie) může patřit věk nad 12 let, chronické kožní a plicní nemoci, dlouhodobá terapie salicyláty, systémová nebo inhalační terapie kortikosteroidy atd.

Postexpoziční profylaxe anti -VZG imunoglobulinem (protilátkou) proti varicele má význam jen během 72-96 hod po kontaktu a podává se imunodeficitním pacientům (např. při onkologické léčbě), těhotným ženám nebo novorozencům po kontaktu s varicelou, účinnost protekce je krátkodobá asi jen 3 týdny, a  nesnižuje incidenci onemocnění, jen se snižuje riziko komplikací a mortalitu.

Očkování proti varicele

Probíhá živou oslabenou vakcínou - Varilrix, je vhodné pro dospělé jedince, kteří onemocnění neprodělali a přichází do styku s osobami imunokomprimovanými, osobami na  dlouhodobé terapii kortikoidy a nemocných leukémii např. zdravotnický personál nebo rodiče nemocných dětí atd. U dospělých a dětí nad 12 let se očkují dvě dávky s odstupem 6 týdnů, podkožně. U malých dětí od 1 roku se očkuje pouze jednou dávkou. Přeočkování jako posílení imunity se doporučuje po 5-10 letech. Očkování není zahrnuto ve vyhlášce, není pro děti povinné. Cena jedné dávky je  asi 1600 Kč. Očkování nechrání proti pásovému oparu, ale byla prokázána snížená incidence tohoto onemocnění u očkovaných dospělých jedinců. Po několika týdnech po očkování se mohou objevit afekce jako u planých neštovic, ale bez celkových příznaků, v takovém případě je možné riziko šíření vakcinačního kmenu a je nutné se vyvarovat kontaktu s imunokomprimovanými osobami  (po transplantacích, nemocných leukémii atd.). Ženy, které se očkují nesmí být gravidní během očkování a do 3 měsíců po očkování by neměly otěhotnět. Očkování lze také použít jako postexpoziční profylaxi, ale do 3 nejpozději do 5 dnů po expozici, později již vakcinace nepřináší očekávaný efekt.

 

Aktualizováno: 22.7.2010

Související recenze a zkušenosti

Doktor ve Vašem okolí