Výsledky odběru spermií

Výsledky odběru spermií

Petra  |  návštěvník  |  Jihočeský kraj
Dobrý den, prosíme o radu a vysvětlení co to znamená..
Děkujeme moc
MUDr. Lenka Hromadová  |  Premium member  |  Gynekologie a porodnictví  |  Brno
  • 118 odpovědí
  • 15 Likes
Dobrý den,
z přiloženého nálezu je zřejmé, že se v ejakulátu nevyskytují spermie, což je příčinou Vaší neúspěšné snahy o graviditu, a v oblasti levého varlete jsou rozšířené žíly (=varikokéla). Chybění spermií a varikokéla spolu velmi pravděpodobně nesouvisí, co je příčinou chybějících spermií v ejakulátu, těžko říci. Jsou ke zvážení dvě možnosti - spermie se ve varlatech buď vůbec netvoří, nebo se sice vytvářejí, ale kvůli mechanické překážce se nedostanou do močové trubice. Je možné nejdříve provést některé testy - hormonální, genetické - k tomu, aby byla zpřesněna příčina a stanoveno, že má význam případná operace. Definitivní výsledek Vám pak dá odběr kousků tkáně varlete operační cestou. Pokud se při tomto výkonu získají spermie, je možno je použít pro oplození vajíček v rámci umělého oplození.
Se srdečným pozdravem MUDr. Lenka Hromadová
MUDr. Vladimír Kubíček CSc.  |  Basic member  |  České Budějovice
  • 66 odpovědí
  • 11 Likes
Dobrý den.

V zaslaném nálezu chybí genetické vyšetření, hormonální vyšetření, termografické vyšetření, Dopplerovské vyšetření a volumometrie varlat. Varikokéla je nejčastější příčinou mužské neplodnosti a snížené hladiny testosteronu (hypotestosteronémie), ve většině případů je oboustranná, což se při nedostatečné diagnostice nezjistí, léčba je pak nedostatečná. Závěr vyšetření není správný.
Při opakovaném nálezu azoospermie je kromě genetického vyšetření indikováno specializované andrologické vyšetření v rozsahu: klinické vyšetření, hormonální analýza: (provádíme vyšetření hodnot celkového, volného a biologicky dostupného testosteronu, dehydroepiandrosteron sulfátu, hladiny vazebných bílkovin - albumin, Sex hormon binding globulin, hladiny gonadotropinů - FSH,LH, hladiny prolaktinu, estradiolu a progesteronu, prostatické antigeny (celkový, volný, poměr). Je nutno zhodnotil objem varlat ultrasonografickou volumometrií, stav tkáně varlat a nadvarlat vysokofrekvenční ultrasonografií (13 - 18 MHz) s harmonickým zobrazením, výživu varlat hodnocením průtoku cévami Dopplerovskou analýzou. Průchodnost a stav vývodných semenných cest je třeba vyšetřit transrektální ultrasonografií. Termoregulaci varlat, nutnou pro normální funkce, je třeba vyšetřit termograficky (IR počítačová termografie). Vyšetření jsou neinvazivní, zcela nebolestivá. Lze z nich stanovit příčiny azoospermie. Na základě diagnostiky je možné se snažit o zlepšení funkcí varlat - u části pacientů s obnovením přítomnosti spermií v ejakulátu a s možností spontánního těhotenství, u části se zlepšením pravděpodobnosti získání spermií při mikrochirurgickém odběru zárodečných buněk z nadvarlete či varlete ("MESA TESE"). Je nutno zhodnotit stav hormonálního prostředí s dopadem na celkový zdravotní stav muže v časové perspektivě. Pravděpodobnost úspěchu léčby je možné stanovil až po vyšetření konkrétního pacienta. Specializovaná andrologická péče není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, je relativně nákladná. Diagnostika a léčba vyžaduje odbornou specializaci, více času a specializované přístrojové vybavení. Proto se v plném rozsahu na pracovištích asistované reprodukce neprovádí, je snaha vše řešit v jednotném schematu asistované reprodukce s minimální diagnostikou a léčbou muže.
Podrobnější informace o léčbě mužské neplodnosti najdete na webu našeho pracoviště Androcare.

Doporučuji péči na specializovaném andrologickém pracovišti, které má zkušenosti s léčbou mužské neplodnosti.

S pozdravem
MUDr. Vladimír Kubíček, CSC.
primář
Centrum andrologické péče Androcare
Doktor ve Vašem okolí