Kontinuální sledování vývoje embryí pomocí „PrimoVision System“

Autor:

Vývoj embrya, jeho pravidelnost a rychlost dělení úzce souvisí s jeho správnou životaschopností a šancí na dosažení těhotenství. „PrimoVision System“ je speciální zařízení, které umožňuje plynulé sledování vývoje od oplození vajíček do transferu embrya a pomáhá vybrat nejlepší embrya na transfer.

Zařízení se skládá z kamery, řídící počítačové jednotky a monitoru. Kamera s mikroskopem je umístěna v kultivačním boxu a obraz je vyveden na monitor.

Pomocí Primo Vision Systému jsou embrya sledována po celou dobu mimotělního vývoje a přitom celý monitoring probíhá v uzavřeném inkubátoru. Každých 15 minut snímá kamera embrya po dobu 5 sekund.

Hodnocení embryí se pak provádí na základě analýzy digitálních záznamů, které zachytí poruchy dělení buněk, fragmentaci, vakuoly atd. Odhalení těchto abnormalit umožňuje vybrat embrya s nejmenším rizikem nesprávného rozdělení genetického materiálu. Rovněž je možné hodnotit dynamiku vývoje, to znamená, zda má embryo v určité fázi kultivace odpovídající počet buněk.

Tato neinvazívní metoda je z klinického hlediska významná tím, že zvyšuje šanci na početí u žen léčených mimotělním oplozením výběrem nejkvalitnějších embryí pro transfer do dutiny děložní. Bližší informace jsou uvedeny na www.ivfbrno.cz.

Autorkou článku je RNDr. Jana Žáková, PhD.

1
2

Publikováno: 25.5.2011

Diskuze k tématu

Doktor ve Vašem okolí