• 3 odpovědí
 • 2 Likes

MUDr. Adriana Chytilová

Praktické lékařství pro dospělé Praha
Praktické lékařství pro dospělé Praha
 • 100% do 1 dne
 • zodpovězených
  poptávek
  průměrná
  odpověď

Napište nám

Recenze

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás MUDr. Adriana Chytilová a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Profil - MUDr. Adriana Chytilová - Praktické lékařství pro dospělé Praha

Motto:

Věřím, že každý má v sobě vlastní vnitřní moudrost a schopnost úzdravy těla, emocí, mysli i ducha.

Uvítání

Jsem atestovaná praktická lékařka, zabývám se již od studia medicíny psychosomatickou medicínou, protože mi klasická medicína nedala všechny odpovědi na mé otázky. Vystudovala jsem dva psychoterapeutické výcviky, v menší míře se věnuji též psychoterapii. Zajímám se o alternativní, pohybové, nutriční a spirituální možnosti péče o zdraví...

Více o lékaři

Praxe:
 • Psychoterapeutka – individuální i skupinová psychoterapie (od r.2005)

 • Konzultantka linek důvěry pro děti a pro dospělé (od r.2000)

 • Praxe v oboru praktická lékařka (od r. 2005)

Vzdělání:
 • 1. lékařská fakulta UK – obor všeobecné lékařství (abs.2004)

 • Psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze (tento kurz právě dokončuji )- mou práci významně obohatil v oblasti spirituality, psychosomatiky a zapojení práce spohybem a s tělem do terapie.

 • Psychoterapeutický výcvik PCA(abs. 2006)

 • Výcviky telefonické krizové intervence pro dospělé a pro děti

 • Výcvik mediace (mimosoudní řešení konfliktů)

 • Focusing I a II

 • Kurs akupunktury

 • Kurzy komunikačních dovedností

 • Kurzy arteterapie, astrologie, kineziologie I – III, regresní terapie – vzdělávací kurzy

 • Kurz regresní terapie

Služby

Nabízím individuální terapii a pomoc v oblasti rozvoje osobnosti a řešení náročných životních situací.

Svou roli vidím v tom, že pomáhám klientovi se na tuto moudrost napojit a začít ji znovu využívat. K tomu využívám více cest a způsobů, které jsem poznala v psychoterapeutických výcvicích i v medicíně. Jsem zastáncem soucitného, jemného a přátelského přístupu v terapii.

V psychoterapii se zaměřuji na toto spektrum práce:

 • psychosomatika - Potíže projevující se v těle, ale úzce související s psychickými procesy.

 • psychické obtíže - úzkosti a další neurotické obtíže, deprese, poruchy spánku a odpočinku, emoční a energetická nevyrovnanost, sebepoškozování, potíže s výkonem, problém s překonáním životní krize/ ztráty

 • ženství, mateřství - obtížný vztah ženy k tělu, k sexualitě, těhotenství a mateřství, problémy s početím a plodností, nerovnováha mezi mužskou a ženskou složkou osobnosti, problémy s přijetím role ženy

 • partnerství a rodinné vztahy - obtíže ve vztahu s partnerem nebo s rodinou, ztráta partnera, nemoc a úmrtí partnera/ rodinného člena, dysfunkční vzorce emocí a chování v partnerství a v rodině, sexualita, potíže s navázáním vztahu s vhodným partnerem

 • osobnostní rozvoj - práce na rozvoji – lépe si porozumět, práce s emočními vzorci a vzorci chování, práce na duchovním rozvoji, překonání nejistoty a pochyb o sobě, zlepšení sebevědomí, sebevyjádření a tvořivost, prezentace sebe, schopnost říct ne - vymezit se

 • profesní rozvoj - hledání vhodného zaměření v povolání, pochyby o sobě v pracovní oblasti, problémy v pracovním kolektivu, problémy s vedoucím – autoritami

PCA Psychoterapie

(Person centered approach) znamená, že v popředí zájmu terapeuta zůstává klient jako celek, nikoliv jeho problém. To v praxi znamená, že se vždy věnujeme tomu, co přinese do sezení klient. Terapeut sezení vede ve struktuře, formě, v práci s předloženými tématy, ale nezasahuje do toho, kam se klient chce ubírat. Je spíš průvodcem, ptá se, pomáhá klientovi se lépe orientovat, vidět hlouběji a jasněji sám sebe. Pomáhá klientovi hledat jasnost, zdroje a podporuje jej v jeho záměrech a cestě. Vyjadřuje své názory a pocity, neměl by ale klienta nikam tlačit. Terapeut se zaměřuje nejen na jeho slova, ale i na emoce, gesta a další mimoslovní projevy, vjemy a sdělení. Do klienta se vcítí, pomáhá mu pomocí otázek, zrcadlení, shrnutí a přijetí více pochopit sebe a nalézt cesty k tomu, co chce dosáhnout.

Biosyntéza

je terapeutický systém založený na spojení poznatků o tělesných projevech psychických potíží a nauk o proudění energie. Cílem terapie je propojení a obnovení proudění v energetickém systému klienta. Při terapii má klient kontrolu nad děním, důležité jsou pocity, představy, pohybové impulsy. Terapie je zaměřená na vnitřní zdroje a osobnostní růst. Biosyntéza zahrnuje ve svém působení tělo a pohyb, emoce, myšlení a představy, duchovní přesah.

Psychosomatika

nahlíží na tělesné i duševních funkce v jejich vzájemném propojení a jako jeden celek. Jinými slovy - není nemoci bez psychických příčin. Stejně tak tělesné zdraví i nemoc má vliv na psychické funkce.

Pro tento pohled na člověka a jeho existenci mluví výzkumy lékařské vědy. Vyplývá z nich, že psychické funkce a míra duševní rovnováhy ovlivňuje přímo hormonální systém a imunitní systém. Tyto dva systémy společně s nervovým systémem ovlivňují všechny funkce lidského těla a narušování rovnováhy jejich funkcí vede k problémům na všech úrovních organismu.

Ceny služeb:

Nemám smlouvu se zdravotními pjišťovnami

Individuální psychoterapie - 55 minut, cena 500 Kč

Psychoterapie v angličtině - 55 minut, cena 700 Kč

Ordinační hodiny:
Screen Shot 2018 11 29 at 15.28.27

Naše fotografie

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Praktické lékařství
Akutní tonsilitida (angina)
Alergologické testy a vyšetření
Arytmie
Borelióza
Celostní medicína
Chřipka
Chronické srdeční selhání
Diabetes mellitus (cukrovka) II. typu
Dráždivý tračník
ECHO - virové infekce
EKG vyšetření
Gastritidy
Herpes simplex (opar)
Hypertenze (vysoký krevní tlak)
Infarkt myokardu
Infuze vitamínu C
Ischemická choroba srdeční
Laryngitida
Léčba antibiotiky
Léčba antivirotiky
Léčba furunkulu
Léčba impetiga
Léčba kopřivky (urticaria)
Léčba obezity
Léčba pemfigu
Léčba růže (erysipel)
Nemoci jícnu
Očkování dospělých
Pneumonie (zápal plic)
Průjem (diarrhoe)
Rhinosinusitis (rýma a zánět vedlejších dutin nosních)
Rozdělení a léčba icteru (žloutenky)
Správná životospráva, výživové poradenství
Vydávání lékařských potvrzení, průkazů a zpráv
Zácpa (obstipace)
Záněty průdušek
Psychologie
Hypnoterapie
Konflikty mezi dětmi a rodiči
Konflikty na pracovišti, ztráta zaměstnání
Léčba deprese
Multispektrální terapie
Obavy ze zvládání nových situací
Osamělost, ztráta blízké osoby
Partnerské problémy, rozvody
Potíže při navazování a udržování vztahů
Problémy s výchovou dětí
Psychologické testy, IQ testy
Psychosomatické potíže
Psychoterapie
Rodinné konflikty a krize
Špatné zvládání stresu
Vyčerpanost, únava
Psychiatrie
Hypochondrická porucha
Maniodeprese (bipolární afektivní porucha)
Návykové a impulzivní choroby
Neurotické poruchy
Poruchy nálady
Poruchy příjmu potravy
Poruchy spánku
Psychoterapie

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

 • Ceny jsou pouze orientační.
 • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, konzultaci apod.

Články

Špatné zvládání stresu
20.10.2015

Stresem se rozumí vnitřní stav člověka, který je buď přímo něčím ohrožován, nebo takové ohrožení očekává a předpokládá. Z toho...

Psychosomatické potíže
15.6.2015

Psychosomatika (psyché – duše, soma – tělo) je pojetí zdraví a nemoci, kdy neoddělujeme tělesné a duševní prožívání. Vycházíme...

Napište nám

Adresy

Praktické lékařství pro dospělé Praha
Adresa
Boloňská 312
100 00 Praha
Praha 10 - Horní Měcholupy
Česká republika

 Praha   
Ordinační hodiny
Pondělí
07:30 - 13:00 
Úterý
13:00 - 18:00 
Středa
07:30 - 13:00 
Čtvrtek
07:30 - 13:00 
Pátek
07:30 - 13:00