Flow-Effect

Recenze

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás Flow-Effect a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Profil - Flow-Effect

Motto:

Vzdělávání a osobní rozvoj

Více o nás

Profil kliniky

Zážitek Flow, který dal naší společnosti jméno, je prožitkem plynutí, unášení proudem, harmonie. Tak jako vlny jsou harmonickým procesem přirozeně plynoucím jako den a noc, i vzdělávání a osobnostní růst může nést tuto kvalitu vyvážeností a harmonie. Zážitek Flow je cílem, k němuž směřují cesty, které pro Vaše vzdělávání a růst nabízíme.

Společnost Flow-Effect nabízí:

  • veřejnosti je určena nabídka psychologického poradenství a rozvoje sama sebe prostřednictvím koučování nebo psychoterapie a také otevřené kurzy zaměřené na relaxaci, rozvoj osobnosti a psychologii
  • vzdělávání pro firmy a organizace zaměřené na oblast stress managementu, teambuildingu a rozvoje soft-skills

  • produkty pro odbornou veřejnost - především sociální a pedagogické pracovníky

Tým

PhDr. Pavel Řezáč

Pracuji jako psycholog pro neziskovou organizaci, jsem interní postgraduální student sociální psychologie, externí assessor společnosti zabývající se výběrem a rozvojem lidí, lektor kurzů sociální psychologie, metodologie psychologie, manažerské psychologie, základů psychologie (FSS MU, VOŠ Boskovice). Absolvoval jsem obory sociální práce a psychologie (DiS, Bc., Mgr.). Výzkumně se zabývám problematikou rizikového chování u adolescentů. Jsem absolvent řady vzdělávacích kurzů (Práce s krizí a tělem, Zvládání obtížných situací při práci s klientem, Rodinné poradenství, Mediace, Práce s tělem).

Mgr. Martin Hofman

Působím také jako školní psycholog na ZŠ Horácké nám. v Brně a na Krizovém centru pro děti a mládež. Od února 2008 jsem frekventantem psychoterapeutického výcviku v Biosyntéze, somatické psychoterapii zaměřené na integraci základních životních proudů: myšlenkového, emocionálního, tělového i spirituálního. S klienty využívám kromě rozhovoru i práci s tělem - dechem, pohybem, tělovými cvičeními, ale také obrazy, sny či kreslení. Zabývám se také rodinným poradenstvím a prací s rodinami. Lektorsky se zaměřuji na kurzy osobnostního rozvoje a relaxace.

Ing. Ondřej Charvát

Pracuji také jako PR a fundraisingový manager v občanském sdružení Liga vozíčkářů. Ve Flow Effectu pracuji jako kouč a lektor tzv. měkkých dovedností a teambuildingových aktivit. Od roku 2009 jsem členem České asociace koučů. Absolvoval jsem intenzivní 100 hodinový tréning v systemickém přístupu k vedení lidí a self-managementu "Systemický management a koučování" u PhDr. Strnada, ISZ a 40 hodinový kombinovaný kurz Základy koučování u PhDr. Loumové, Systemický institut. Jsem absolventem řady sebezkušenostních a vzdělávacích kurzů, mimo jiné jsem prošel Sociálně-psychologickým výcvikem u PhDr. Lakomé. Praxi v systemickém koučování realizuji pod supervizí Vráti Strnada.

Mgr. Markéta Procházková

Pracuji jako vedoucí sociálně aktivizačního programu pro rodiny s dětmi v neziskové organizaci, kde zajišťuji komplexní podpůrný program pro děti a mladé lidi nacházející se v nepříznivé životní situaci. V rámci praxe vedu individuální a skupinové programy pro klienty zaměřené na osobnostní rozvoj. Dále pak garantuji vzdělávání dobrovolníků, kteří v programu působí, včetně teambuildingových akcí. Vystudovala jsem magisterský studijní program Sociální pedagogika a poradenství na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Absolvovala jsem několik sebezkušenostních kurzů, naposledy Psychosociální výcvik. Aktuálně jsem frekventantkou tematizovaného dlouhodobého kurzu Práce s tělem u PhDr. Jitky Vodňanské.

Mgr. Petr Janoch

E-learningem na státní, školní i firemní úrovni se zabývám přibližně šest let. V současné době jsem interní doktorský student pedagogiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, přičemž mé ústřední téma je právě e-learning. Účastnil jsem se několika odborných konferencí, a to včetně mého aktivního vystoupení s odborným příspěvkem.  Mimo e-learning se zabývám širším tématem vyžívání moderních forem ICT ve vzdělávacích procesech.

Junior lektoři

Katka Suralová

Studuji psychologii a speciální pedagogiku. V rámci psychologie se zaměřuji na poradenskou psychologii a v speciální pedagogice se chci věnovat psychopedii a etopedii. Jako dobrovolník pracuji již několik let v sociálně aktivizačním programu pro děti a podílím se na organizaci volnočasových aktivit pro klienty diagnostického ústavu. Aktuálně navíc pracuji jako lektor přípravných kurzů psychologie. V průběhu studia jsem absolvovala několik kurzů a seminářů, například videotrénink interakcí, motivační rozhovor, rodinné konstelace.

Michaela Řihánková

Studuji psychologii. V rámci studia jsem absolvovala několik kurzů, například Psychologická první pomoc nebo Kresba stromu. V budoucnu bych se ráda zaměřila na klinickou psychologii. Působím jako dobrovolník v neziskové organizaci, sociálně-aktivizačním programu pro děti a mladistvé. Věnuji se spoluorganizaci volnočasových aktivit pro Diagnostický ústav. Několik let individuálně vyučuji anglický jazyk, a to hlavně děti, ale i dospělé.

Naše fotografie

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Konflikty mezi dětmi a rodiči
Konflikty na pracovišti, ztráta zaměstnání
Koučink (koučování)
Léčba deprese
Obavy ze zvládání nových situací
Osamělost, ztráta blízké osoby
Partnerské problémy, rozvody
Potíže při navazování a udržování vztahů
Problémy s výchovou dětí
Psychosomatické potíže
Rodinné konflikty a krize
Rodinné konstelace
Špatné zvládání stresu
Vyčerpanost, únava

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

  • Ceny jsou pouze orientační.
  • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, konzultaci apod.

Adresy

Adresa
Skácelova 36
612 00 Brno
Česká republika

 Brno