• 1 odpovědí

Napište nám

Recenze

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás Mgr. Hana Formánková a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Profil - Mgr. Hana Formánková

Motto:

V okamžiku, kdy se nám podaří na chvíli zastavit, dát prostor svým pocitům a právě tady může nastat ta malá změna. První krok, který "spustí" ty další. Vykročení z kruhu. Vítám Vás na cestě.

Více o lékaři

Mgr. Hana Formánková

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Masarykově universitě v Brně. Studium jsem ukončila státní zkouškou z klinické psychologie v r 1994. Již v průběhu studia na VŠ jsem se začala zajímat o arteterapii a přihlásila se do dvouletého kurzu Základů arteterapie. Malování a jakékoliv tvoření mě bylo vždy velmi blízké a chtěla jsem tuto moji zálibu více propojit s profesním směřováním.

V době studia jsem také se nadšeně začala jezdit na všechny možné dostupné workshopy, které byly zaměřeny na sebepoznání, arteterapii a práci se změněnými stavy vědomí. Vyzkoušela jsem relaxace, imaginace, práci s tělem, semináře proces-orientované psychoterapie, šamanské techniky, dynamické meditace a  holotropní dýchání. Na víkendových zážitkových seminářích pod vedením žáků Stanislava Grofa jsem se poprvé setkala i s mandalou, kresbou v kruhu, do které jsme zakreslovali intenzivní prožitky a sdíleli je se skupinou.

Po ukončení studia, v r. 1994 jsem začala pracovat jako psycholožka v pedagogicko psychologické poradně, se kterou jsem externě spolupracovala i po dobu mé první mateřské dovolené. V té době jsem se přihlásila ke studiu psychologie písma kterou jsem ukončila závěrečnou zkouškou.

V roce 1994 jsem byla také poprvé na intenzivním čtrnáctidenním meditačním kurzu, kde jsem se seznámila s meditací všímavosti a vhledu. Tato zkušenost mne hodně ovlivnila ve změně životních hodnot, cílů a v mém životním směřování. Následující roky jsem se věnovala s různou intenzitou meditaci vipassaná. Tento můj zájem později vyústil k přihlášení se do výcviku v satiterapii a v roce 2008 jsem získala diplom satiterapeuta.

Arteterapii se věnuji stále a průběžně se v ní vzdělávám. Ve volném čase tvořím, maluji na hedvábí a zkouším různé výtvarné a rukodělné techniky, je to pro mne relaxace. V současné době pracuji jako externistka - psycholožka a psychoterapeutka v Centru pro sociálně slabé a znevýhodněné v Brně, souběžně se věnuji privátní praxi, kde nabízím psychoterapii, psychologické poradenství a arteterapii.

Vzdělání

 • Magisterské studium jednooborové psychologie - rok ukončení 1994 - MU FF Brno

 • Relaxační techniky: 16 hod - 1992

 • Zakotvené prožívání - focusing: 27 hodin - 1993

 • Imaginativní techniky: 20 hodin - 1993

 • Nové metody přípravy rodiny k porodu: 20 hodin - 1993

 • Základní výcvik v arteterapii: 200 hod - 1993

 • Imaginativní techniky: 19 hodin - 1994

 • Neverbální techniky: 30 hodin - 1994

 • Základy hypnoterapie u dětí: 25 hodin - 1995

 • Metody a techniky práce s rodinami: 24 hodin - 1995

 • Luscherův barvový test - základní kurz: 20 hodin - 1995

 • Základy psychologie písma: 40 hodin - 1997

 • Psychologie písma: 230 hodin - 1999

 • Stimulace a rozvoj vnitřního dítěte: 34 hodin - 2000

 • Hledání a léčba vnitřního dítěte: 86 hodin - 2001

 • Vnitřní dítě: 28 hodin - 2001

 • Úvod do satiterapie: 60 hodin - 2005

 • Internetové poradenství: 20 hodin - 2006

 • Zvládání obtížných situací při spolupráci s klientem: 25 hodin - 2006

 • Krizová intervence: 20 - hodin - 2007

 • Krizová intervence v praxi: 20 hodin - 2007

 • Efektivní komunikace: 16 hodin - 2007

 • Pomoc obětem domácího násilí: 10 hodin - 2008

 • Interpersonální kotvení - focusing 2: 20 hodin - 2008

 • Výcvik v satiterapii: 879 hodin - ukončení 2008

 • Artefiletika a arteterapie: 32 hodin - 2009

 • Poradenství: 16 hodin - 2009

Co je psychoterapie?

Psychoterapie je důvěrný rozhovor, pomoc a podpora při hledání sebe sama. Nabízí možnost podívat se hlouběji ke kořenům našich psychických i fyzických problémů. Psychoterapeutická sezení pomáhají klientovi uvědomit si jeho problémy v souvislostech, vidět situace novým způsobem.

Díky terapeutické práci můžeme nahlédnout do svého nitra a řešit své obavy, nejistoty, deprese či bloky, které nás navenek svazují a zabraňují žít svobodně.

Pomocí psychoterapie tak lze nalézt svou přirozenost a spontaneitu, žít více radostný život a dostat se do kontaktu se svými přáními a potřebami. Psychoterapie je velká podpora pro každého člověka na cestě sama k sobě, k integraci osobnosti a vytvoření zdravého sebevědomí.

Pro koho je psychoterapie vhodná?

Psychoterapie je vhodná pro každého člověka, který chce více přemýšlet o svém životě a chce hledat hlubší souvislosti mezi duševními prožitky a fyzickými situacemi. Psychoterapii může absolvovat kdokoliv, kdo má chuť či potřebu se zabývat sám sebou.

Jak dlouho psychoterapie trvá?

Je to různé, ale obvykle je psychoterapie  dlouhodobý proces, který trvá od tří měsíců do několika let. Pro hlubší sebepoznání a trvalé pozitivní změny je třeba intenzivní práce a pravidelné setkávání. Interval schůzek je ideální  jednou týdně, nebo jednou za 14 dní na hodinu. Ve výjimečných případech je možné se domluvit pouze na jednorázovém setkání, ovšem je třeba počítat s tím, že efekt takovéto konzultace bude oproti dlouhodobé práci menší. Při jednorázové konzultaci vám mohu pomoci zorientovat se ve vaší situaci, posoudit, zda je psychoterapie pro vás vhodná, nebo doporučit jiného terapeuta, či odborného pracovníka.

Jak to probíhá?

Na první setkání se obvykle domluvíme telefonicky nebo emailem. Pokud nezvedám telefon, je to proto, že právě pracuji s klientem a nemohu se vám věnovat. Většinou se snažím co nejdříve volat zpět. Nebo je možno poslat email nebo sms a já vám nabídnu nějaký termín, který  vám bude vyhovovat.

Základem našeho setkání je vztah založený na důvěře a bezpečí, a akceptaci vás jako jedinečné a neopakovatelné bytosti.

Na první konzultaci se budeme domlouvat na cíli naší spolupráce, na tom co od terapie očekáváte, stanovíme si jasná pravidla pro společnou práci. Obvykle po domluvě nabízím 3 - 5 sezení, abyste si vyzkoušeli způsob mojí práce, potom vyhodnotíme, jak je pro vás naše setkávání přínosné a jestli v něm chcete pokračovat.

Při své práci vycházím z principů satiterapie, což je přístup, který integruje postupy z naší západní psychoterapie a východních nauk. Podrobné informace o tomto psychoteraputickém přístupu získáte na www.satiterapie.cz.

Arteterapie

V širším pojetí můžeme arteterapii chápat jako léčbu uměním a to nejen výtvarným, ale i hudbou, poezií, prózou, divadlem či tancem...

Nejdůležitější je samotný průběh tvorby a ne jeho výsledek – tím se arteterapie odlišuje od výtvarné výchovy či keramických a výtvarných kroužků.

Arteterapie využívá výtvarné techniky a přirozenou tvořivost jako prostředek komunikace a sebevyjádření. Během procesu tvoření  se uvolňuje nahromaděné napětí a odbourává  se stres. Umožňuje uvědomit si podstatu svých problémů a řešit je vlastními silami. Tvorbou je posilováno spontánní sebevyjadřování, sebedůvěra a sebevědomí člověka.

Nepotřebujete mít výtvarné nadání. Není podstatné, co vznikne a jak to bude krásné, jde především o proces tvoření, o myšlenky, které vás u toho napadnou, o pocity, které se v průběhu tvorby vynoří. Vzniklé dílo se stává podnětem pro další následnou práci s doprovodem terapeutky. Symboly, barvy, proces vznikání díla, emoce, které se vynořily mohou odkrýt širší souvislosti s problémy nebo otázkami, které si na sezení přinášíte.

Kdo může přijít malovat?

Kdokoli, kdo je zvědavý a hledá sám sebe. Výtvarné vzdělání ani schopnosti nejsou třeba.

Důvodem může být např.

 • když se chcete lépe poznat a dostat se blíže „sami k sobě“

 • když to co cítíte  je těžko sdělitelné, obtížné vyjádřit slovy

 • když se chcete na svůj problém podívat z jiného úhlu

 • když chcete rozvíjet svoji tvořivost, vyzkoušet něco nového

 • když rádi kreslíte a tvoříte, zajímá vás umění

 • když se chcete „vykreslit“ z příjemného nebo nepříjemného zážitku

těch důvodů může být mnoho, najděte ten svůj, proč to zkusit.

Kde a jak to probíhá

Individuální sezení probíhají v malé terapeutově, v centru města. Délka sezení je 50 min, po domluvě je možno prodloužit na 80 min. Výtvarný materiál je v ceně sezení. Při individuální práci nejčastěji využíváme suché pastely, voskové pastely, měkké pastelky, vodové barvy, modelovací hmotu, barevné papíry,  lepidlo V pracovně není technicky možné pracovat s hlínou nebo mokrými technikami.

Na prvním  setkání se domluvíme na cíli naší spolupráce, frekvenci setkávání a přibližném počtu sezení.

První část každého sezení věnujeme zpracování prožitků do podoby tvořivého díla. Téma sezení si určujete vy, já nabízím možné okruhy, ze kterých si vybíráte, případně můžete přijít se svým „aktuálním tématem“. Druhá část sezení je následná reflexe procesu tvoření. Pracujeme s emocemi, které se v průběhu tvoření vynořily a analyzujeme dílo které vzniklo. Díky zpětné vazbě od terapeutky si můžete uvědomit nové a nečekané souvislosti vytvořeného díla a svého života.

Co neočekávejte

 • výklady a interpretaci obrázků

 • diagnostiku podle barev

 • rady a doporučení

 • vždy příjemné zážitky

Naše fotografie

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Psychologie
Arteterapie
Konflikty mezi dětmi a rodiči
Konflikty na pracovišti, ztráta zaměstnání
Léčba deprese
Obavy ze zvládání nových situací
Osamělost, ztráta blízké osoby
Partnerské problémy, rozvody
Potíže při navazování a udržování vztahů
Problémy s výchovou dětí
Psychologické testy, IQ testy
Psychosomatické potíže
Psychoterapie
Rodinné konflikty a krize
Rodinné konstelace
Špatné zvládání stresu
Vyčerpanost, únava
Psychiatrie
Hypochondrická porucha
Maniodeprese (bipolární afektivní porucha)
Návykové a impulzivní choroby
Neurotické poruchy
Poruchy nálady
Poruchy příjmu potravy
Poruchy spánku
Poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek
Psychoterapie

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

 • Ceny jsou pouze orientační.
 • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, konzultaci apod.

Napište nám

Adresy

Adresa
Šilingrovo nám. 257/3
602 00 Brno
Česká republika

 Brno