• 3 odpovědí

GHC GENETICS Ltd.

Napište nám

Recenze

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás GHC GENETICS Ltd. a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Profil - GHC GENETICS Ltd.

Více o nás

GHC Genetics, s.r.o.

Společnost GHC Genetics v České republice je nejmladší a nejdynamičtější člen skupiny GHC Healthcare Worldnet, která se soustřeďuje na nabídku prediktivního genetického testování v celé šíři, jakou umožňuje současná věda a špičkové nové technické vybavení laboratoří GHC Genetics.

Současně s novou laboratoří GHC GENETICS vzniká v Praze výzkumná základna v podobě Institutu lékařské a prediktivní genetiky. Jeho posláním je zajištění dalšího rozvoje výzkumu prediktivního genetického testování a řešení výzkumných úkolů především v oblasti molekulární psychiatrie. Do výzkumu budou zapojeny i skupiny českých odborníků a odborných pracovišť začleněných do systému grantů amerických partnerů.

Jsme první a zatím i jedinou společností v Evropě, která disponuje potřebným zázemím k provádění genetických testů v rozsahu definovaném genetickým prediktivním screenigovým vyšetřením GenScan, které zatím nikde jinde na světě není nabízeno. GenScan vyšetřuje velké skupiny genů a polymorfizmů odpovídajících za dispozice k mnoha chorobám, které jsou v rámci genetického vyšetření analyzovány.

Byly vyvinuty takové laboratorní metodiky, které jsou cenově dostupné každému z nás a umožňují podstoupit genetické prediktivní vyšetření.

Většina genetických laboratorních testů prováděných na celém světě je zejména z důvodu finanční náročnosti laboratorních postupů pro širokou veřejnost nedostupná. GenScan byl vyvinut tak, aby byl cenově přístupný pro všechny ty, kteří si váží svého zdraví, a současně obsahoval vyšetření celého spektra genů odpovědných za vznik řady nemocí.

Mnoho světových pracovišť prediktivní lékařské genetiky není schopno poskytnout po genetické analýze lékařskou prezentaci ve vztahu ke klinickým souvislostem vyšetřované osoby a doporučit preventivní léčebný program, ve kterém by vyšetřující zohlednil závěry genetického zkoumání a bezprostředně zavedl preventivní nebo již cílenou léčbu. GHC Genetics v tomto směru nabízí vyšetření v komplexu s klinickým servisem lékařů, kteří řeší problematiku predispozičních faktorů.

Současně se stanovením genetických rizik je možné podstoupit komplexní vyšetření aktuálního klinického stavu klienta na partnerském pracovišti kliniky GHC pomocí souborné vyšetřovací metodiky velkého screenigu GHC, který obsahuje vyšetření všech orgánových celků a odhalí aktuální zdravotní stav vyšetřovaného. Součástí tohoto rozboru je i je stanovení biologického věku.

Na základě klinických závěrů a genetické predispoziční analýzy GenScan je stanovena přesná diagnóza a zahájena preventivní léčba nebo léčba již rozvinutých onemocnění. Tímto komplexním lékařským a personalizovaným přístupem ke každému klientovi je vytvořen jednoznačný předpoklad zdravého a šťastného života pro každého, kdo se rozhodne vzít své zdraví do vlastních rukou.

Komplexní genetické analýzy:

GynGen® - komplexní genetická analýza sestavená na základě nejnovějších poznatků molekulární genetiky speciálně pro organismus žen a nejčastěji se vyskytující "ženská onemocnění". Více

GenScan - nejkomplexnější genetická analýza na světě
GenScan je genetické vyšetření, které odhaluje genetické vlohy k různým chorobám a vlastnostem organizmu. Na základě speciální analýzy DNA lze stanovit náchylnost k více než dvaceti často se vyskytujícím nemocem a fyziologickým schopnostem organizmu. Výsledky analýzy GenScan upozorňují klienta i jeho lékaře na rizika vzniku závažných onemocnění a umožňují zasáhnout včas a efektivně v rámci preventivních opatření. Tyto preventivní opatření jsou pak nastavena na míru každému analyzovanému jedinci, dle genetických požadavků jeho organismu, tedy dle výsledků analýzy GenScan. Více

GenScan Junior - analýza, která Vám pomůže vést život Vašeho dítěte správným směrem
GenScan Junior nabízí podobnou škálu zkoumaných predispozic jako GenScan s přihlédnutím ke specifické stavbě dětského organismu. Cílem naší společnosti je zpřístupnit prediktivní genetickou analýzu co nejširší veřejnosti. Vycházíme tedy vstříc rodičům, aby GenScan Junior nebyl příliš velkou zátěží pro rodinné rozpočty v případě, že chtějí svým dětem dopřát spokojený, zdravý a plnohodnotný život. Tato genetická analýza je proto nabízena za zvýhodněnou cenu. Více

PapaGen / MamaGen - Určení biologické příbuznosti
V životě mohou nastat okolnosti, které Vás vedou k tomu, abyste si ověřili svou biologickou příbuznost s další osobou. V některých situacích potřebujete získat jistotu, že jste skutečně biologickým otcem či matkou svého dítěte. Určení biologické příbuznosti ale může mít pro Vás význam i z medicínského hlediska - v případě rizika dědičné choroby nebo možnosti dárcovství orgánů. Více

GenForMen - prediktivní genetická analýza určená cíleně pro muže. Více

TromboGen - vyšetření trombofilních dědičných mutací, určené především pro budoucí maminky a ženy/dívky uvažující či užívající hormonální antikoncempci Více

NutriGen – k dostání od září

Další genetické testy z oboru:

Hematologie - více

Kardiovaskulární nemoci - více

Farmakogenetika - více

Onkogeneze - více

Stomatologie - více

Mikrobiologie - více

Ostatní analýzy - více

Naše fotografie

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Genetické vyšetření pro děti
Genetické vyšetření pro muže
Genetické vyšetření pro ženy
Genetický test mateřství
Komplexní genetické vyšetření

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

  • Ceny jsou pouze orientační.
  • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, konzultaci apod.

Napište nám

Adresy

Adresa
Krakovská 581/8
11000 Praha
Praha 1
Česká republika

 Praha