• 1 odpovědí

Mgr. Tereza Nagy

Recenze

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás Mgr. Tereza Nagy a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Profil - Mgr. Tereza Nagy

Motto:

Vy jste tím, kým jste. A já Vás takového budu plně respektovat a budete-li chtít, mohu se stát Vaším průvodcem. Vy nejste Vaší nemocí. Jste člověkem, který uvíznul a potřebuje druhého člověka, aby mu pomohl k zastavení a k dalšímu pohybu.

Více o lékaři

Mgr. Tereza Nagy

Vystudovala jsem magisterské studium psychologie na FSS Masarykovy univerzity. Během studia jsem se začala teoreticky i prakticky zabývat problematikou tzv. „těžce léčitelných diagnóz“, jako je hraniční porucha osobnosti a poruchy příjmu potravy. Vždy mne provokovala kategorie normality osobnosti, její vymezení a překračování běžně užívaných definic. Tzv. poruchy osobnosti a chování vymykající se normě považuji především za projev míry individuality a utrpení v životě každého člověka.

Absolvovala jsem čtyř a půl letý psychodynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik se zaměřením na arteterapii. Tento výcvik mi otevřel možnost setkání s druhými lidmi nejen skrze slova ale také prostřednictvím obrazů, tvorby, barev. Arteterapie je nejen terapeutický nástroj pro vyjádření a zpracování emocí ale také nevyčerpatelný pramen setkání s vlastní duší a tvořivostí. Vytváří prostor pro vnitřní růst, setkání s druhými i se sebou beze slov.

Dlouhodobě se zajímám o možnosti pomoci lidem, kteří trpí poruchou příjmu potravy (mentální anorexií a bulimií). Čerpám ze zkušeností se skupinovou i individuální psychoterapií v psychiatrické léčebně. Problém s přijímáním potravy, hladověním a zvracením je nejen problémem ženy nebo muže, trpící(ho) touto poruchou, ale také komplexní otázkou vznikající v systému celé rodiny. Jedná se o bludný kruh závislosti na hladovění nebo zvracení, který je velmi těžké narušit nebo dokonce opustit. Duše a tělo, které hladoví, volá o pomoc. Netrpí pouze postižený člověk ale všichni jeho blízcí. Léčba poruchy příjmu potravy je hlubokou transformační cestou pro jedince a je-li to možné, tak i pro celý rodinný systém.

Poskytovala jsem poradenskou a terapeutickou pomoc ženám, které se staly obětí různých forem domácího násilí (fyzické násilí, zastrašování, citové týrání, sociální izolace, sexuální násilí). Osvobození se od agresora je prvním ale ne posledním a jediným krokem ke skutečné svobodě bez fyzické a psychické bolesti. Ženy, které podléhají domácímu násilí, jsou často plné strachu a vnitřních zranění z dětství a dospívání. Způsob, jak se mohou vymanit z bludného kruhu násilí, je nejen vnější záležitostí odchodu od agresora ale také procesem vnitřní proměny ke svobodnému a láskyplnému bytí se sebou.

Pracovala jsem s lidmi, kteří trpí různými typy závislostí. Pro každého, kdo se pokouší opustit svět své závislosti, je velmi důležitá důvěra a podpora blízkého okolí, hledání vnitřních zdrojů sebepodpory a sebeúcty, laskavý přístup orientovaný na řešení problémů ale také přímé nastavení zrcadla a předávání poselství, že je každý člověk plně zodpovědný a kompetentní v žití svého života.

V ne-psychoterapeutické oblasti se zabývám možnostmi osobního růstu, jako je např. hledání zdrojů vlastní tvořivosti, rozvoj vztahů s druhými lidmi i se sebou samotným, prohloubení kvality vlastního života.

Zvláště jedna oblast je mi nyní velmi blízká a to je vnitřní zrání a transformace ženy po porodu v „novém světě“ se svým dítětem. Moje dvě děti mne učí, že období, kdy se z ženy stává matka, je časem odkrývání naučených vzorců chování a někdy také bolestných a nezpracovaných zkušeností z raného dětství. Žena-matka je konfrontována s vlastními dětskými frustracemi, neuspokojenými potřebami, s agresí, bezmocí a nároky, které často převyšují její aktuální možnosti. Narození dítěte není jen radostnou událostí ale také počátkem náročného procesu proměny ženy v matku. Tento proces je nejen obohacující ale také vyčerpávající a vyžadující mnoho sil a sebezapření od samotné ženy a mnoho podpory od jejího okolí.

Vzdělání

2000 - 2003

 • Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno

 • Katedra psychologie: jednooborové magisterské studium, obor psychologie

 • Diplomová práce: Problematika borderline jedinců a sebepoškozování

1997 - 2000

 • Masarykova Univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno

 • Katedra psychologie a katedra sociální politiky: dvouoborové bakalářské studium, obor psychologie a obor sociální práce a sociální politika

 • Diplomová práce: Případová studie ženy s poruchou příjmu potravy

 • Klauzurní práce: Funkce psychiatrických léčeben

Psychoterapeutický výcvik

 • 1998 - 2002: Akreditovaný sebezkušenostní výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii, komunitní výcvik se zaměřením na arteterapii, 543 hodin

Pracovní zkušenosti

2007

 • Vedení semináře Emoční inteligence pro vysokoškolské studenty Univerzity Tomáše Bati, Zlín

2006

 • Příprava psychologicko-manažerského školení pro farmaceutické pracovníky, téma: Emoční inteligence

 • Spolupráce na projektu semináře manažerských dovedností

2003

 • Dětská psychiatrická léčebna Opařany, psycholožka, psychoterapeutka

 • Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, psycholožka, psychoterapeutka

2001 - 2002

 • Poradna pro ženy v tísni (pomoc obětem domácího násilí), Brno, poradenská psycholožka pro oběti domácího násilí

1999 - 2000

 • Odbor sociální péče o děti, městský úřad Brno, skupinová psychoterapie sociálně znevýhodněných dětí, psychoterapeutka

 • Centrum výzkumu dětí, mládeže a rodiny, diagnostika dětí, mezinárodní longitudinální výzkum vývoje dětí, FSS MU, Brno

1996

 • Centrum pro mentálně a zdravotně postižené děti, Mladá Boleslav, vychovatelka

Stáže

 • 2002 Odborná stáž v Centru Nádej (pomoc obětem domácího násilí a ohroženým dětem), Bratislava, Slovensko

 • 2000 Odborná stáž v Dennom psychiatrickom stacionári (dynamická skupinová psychoterapie), Trenčín, Slovensko

 • 1998 - 1999 Denní psychoterapeutické sanatorium psychiatrické kliniky (skupinová psychoterapie žen s poruchami příjmu potravy), Brno

Semináře

 • 2002 Chaos a poriadok vo vzťahoch, Ivan Verny, Slovenská psychoterapeutická spoločnosť, Trenčín

 • 1998 Rodinná terapie rodin s psychosomatickým pacientem, MUDr. V. Chvála, PhDr. L. Trapková, VIAP, Praha

Publikační činnost

 • Konfrontace (časopis pro psychoterapii)

 • Arteterapeutické listy

Ceník

Každá terapeutická hodina trvá 50 minut. Při pozdním příchodu není možné tento čas posunout dopředu. Pokud včas (nejpozději dva dny předem) nezrušíte telefonicky nebo e-mailem domluvenou konzultaci, je nutné tuto hodinu zaplatit v plné částce.

 • Individuální konzultace: 500 Kč

 •  Konzultace pro pár nebo rodinu: 600 Kč

 • Sleva pro ženy na mateřské dovolené: 400 Kč

 • Sleva pro studenty: 400 Kč

 • Sleva pro samoživitelky: 400 Kč

 • Individuální supervize: 600 - 800 Kč

 • Skupinová supervize: 800 Kč

 • Týmová supervize: 1000 Kč

 • Konzultace po 16h s 50% navýšením základní ceny

Konzultační hodiny

V průběhu konzultací nezvedám telefon, v takovém případě volejte, prosím, 5-10 minut před celou hodinou.

Čas konzultace dle vzájemné dohody.

Těším se na setkání s Vámi.

Naše fotografie

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Psychologie
Konflikty mezi dětmi a rodiči
Konflikty na pracovišti, ztráta zaměstnání
Léčba deprese
Obavy ze zvládání nových situací
Osamělost, ztráta blízké osoby
Partnerské problémy, rozvody
Potíže při navazování a udržování vztahů
Problémy s výchovou dětí
Psychosomatické potíže
Psychoterapie
Rodinné konflikty a krize
Špatné zvládání stresu
Supervize
Vyčerpanost, únava
Psychiatrie
Návykové a impulzivní choroby
Neurotické poruchy
Poruchy nálady
Poruchy příjmu potravy
Poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

 • Ceny jsou pouze orientační.
 • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, konzultaci apod.

Adresy

Adresa
Mrkosova 2437/35
615 00 Brno
Židenice
Česká republika

 Brno