• 2 odpovědí

Oddělení plastické a rekonstrukční chirurgie FN Hradec Králové

Oddělení plastické a rekonstrukční chirurgie FN Hradec Králové

Napište nám

Recenze

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás Oddělení plastické a rekonstrukční chirurgie FN Hradec Králové a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Profil - Oddělení plastické a rekonstrukční chirurgie FN Hradec Králové

Motto:

“Profesionální péče v bezpečném prostředí.”

Uvítání

Oddělení plastické a rekonstrukční chirurgie je součástí Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, která svou velikostí a spektrem výkonů patří k největším chirurgickým klinikám v České republice. Oddělení plastické a rekonstrukční chirurgie FN Hradec Králové poskytuje specializovanou péči, která není regionálně omezena na východočeský regionu, ale poskytuje specializovanou a superspecializovanou péči pacientům z celé ČR. Stejně jako celá FN v Hradci Králové je i centrem pro výzkum a výchovu mladých lékařů celorepublikového významu.

Specializace a preferovaná oblast činnosti

Na oddělení plastické chirurgie se věnujeme komplexní péči o pacienty v oboru plastické, rekonstrukční a estetické medicíny. Kromě širokého spektra estetických výkonů se zabýváme rekonstrukčními výkony u pacientek po operaci prsu pro nádor a v indikovaných případech nabízíme i preventivní operaci s okamžitou rekonstrukcí prsu.
Dále se věnujeme péči o pacienty po akutních poraněních, tam kde je nutný další rekonstrukční výkon, o pacienty s dekubity a chronickými defekty.
Zabýváme se též chirurgií ruky (vč. endoskopické operativy úžinových syndromů nebo miniinvazivní léčby Dupuytrenovy kontraktury), chirurgií kožních nádorů, korekcemi vybraných vrozených vad a komplexní léčbě popálenin do rozsahu 20% postižení těla.

Profesní filozofie

Lékařský tým je složen z atestovaných odborníků a lékařů v přípravě k atestaci. Všichni při své práci vycházejí z nejnovějších ověřených vědeckých poznatků a pravidelně se účastní národních a mezinárodních kongresů. Kromě toho se také věnují přednáškové a publikační činnosti a výuce studentů medicíny Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Naše pracoviště tak může svým pacientům nabídnout nejen profesionální péči na vysoké odborné úrovni ale i bezpečné prostředí, kdy systematicky a aktivně dbáme na bezpečnost prováděných výkonů a aktivně se snažíme minimalizovat výskyt případných komplikací. Bezpečí našich pacientů je pro nás prioritou.

Naše klinika

Pro hospitalizované pacienty jsou k dispozici jedno a třílůžkové pokoje včetně nadstandardních. Samozřejmostí je nonstop lékařský dohled, pacienti po operaci v celkové anestezii jsou pooperačně monitorováni na dospávacím pokoji a jako součást FN je v případě nutnosti k dispozici i jednotka intenzivní péče, anesteziologická a resuscitační péče, lékaři dalších odborností a zobrazovací vyšetření (RTG, UZ, CT apod.).
FN má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. 

Konzultace u nás

Na konzultaci je nutno se objednat, nejlépe telefonicky na +420 495 833 646 každý všední den během běžné pracovní doby.

Více o nás

Spektrum výkonů:

Estetická chirurgie:

 • kosmetické úpravy očních víček a vrásek kolem očí
 • zvětšení (augmentace), modelace (pexe) nebo zmenšení (redukce) prsů, včetně korekcí deformit prsů nebo jejich asymetrie
 • plastické operace břicha (abdominoplastika) a rozestupu břišních svalů, případně odstranění nadbytečné kůže v jiných lokalizacích (vnitřní stehna, paže)
 • chirurgické úpravy obličeje (face-lifting, MACS-lift), krku, čela a obočí (endobrowlift)
 • modelace odstávajících boltců
 • liposukce - odsávání přebytečného tuku v různých lokalizacích v celkové nebo místní anestezii
 • další operační výkony – labioplastika, zvětšení rtů , lipografting
 • výplně vrásek, defektů a rýh vlastním tukem (lipografting) nebo injekcemi výplňových látek na bázi kyseliny hyaluronové, aplikací botulotoxinu
 • korekce jizev, odstraňování znamének a různých kožních výrůstků

Rekonstrukční chirurgie – věnuje se léčbě defektů měkkých tkání (po odstranění kožných nádorů nebo po větších úrazech, dekubity), rekonstrukci funkce (hlavně po úrazech končetin nebo obličeje) nebo rekonstrukci tvaru (rekonstrukce prsů, vrozené vady). Důležitým programem oddělení plastické chirurgie jsou rekonstrukční operace prsů jak u pacientek po odstranění prsů nebo části prsu, tak u pacientek s vysokým genetickým rizikem nádoru prsu (BRCA 1 a 2 mutace, CHEK mutace apod.). Využíváme všechny rekonstrukční postupy včetně rekonstrukcí mikrochirurgických.

Chirurgie ruky - léčba úžinových syndromů (syndromy karpálního a kubitálního tunelu, vč. možnosti endoskopické operace). Léčba poranění šlach, měkkých tkání, nervů a cév ruky, včetně komplexních úrazů ruky (drtivá poranění ruky, mnohočetná poranění nervů a šlach, amputace a další) a následné rekonstrukční výkony na ruce. Léčba Dupuytrenovy kontraktury včetně miniinvazivních technik (kolagenáza apod.). Léčba stenozujících tendovaginitid, degenerativních onemocnění ruky a nádorů ruky.

Chirurgie kožních nádorů – chirurgická léčba nezhoubných a zhoubných kožních nádorů (maligní melanom, bazaliom, spinaliomu a další).

Chirurgie vybraných vrozených vývojových vad - korekce vrozených vývojových vad ruky, operace odstátých boltců, jednoduché korekce v oblasti obličeje, operace velkých vrozených pigmentových névů apod.

Popáleniny – komplexní léčba pacientů s popáleninou do 20 % tělesného povrchu.

Naše fotografie

Lékaři & Pracoviště

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Léčba zarůstajících nehtů
Odstranění znamének a drobných výrůstků
Ošetření ran, abscesů a popálenin
Poradna pro onemocnění prsu
Poranění obličeje

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

 • Ceny jsou pouze orientační.
 • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, konzultaci apod.

Napište nám

Adresy

Adresa
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
Česká republika

 Hradec Králové