Psychologická poradna

Napište nám

Recenze

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás Psychologická poradna a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Profil - Psychologická poradna

Motto:

Kromě člověka všichni živí tvorové vědí, že základním životním cílem je radovat se ze života. (Samuel Butler)

Více o nás

Psychologická poradna nabízí

 • Diagnostiku osobnosti, intelektového potenciálu, psychických a psychosomatických poruch a obtíží u dospělých a mládeže

 • Odborné psychologické posudky za účelem výběru povolání a školního vzdělání

 • Dopravně-psychologické vyšetření: Poradna v rámci povinnosti absolvovat psychologické vyšetření pro řidiče nákladních automobilů s hmotností nad 3,5 tuny, kamionové a autobusové přepravy provádí uvedená vyšetření. Po telefonické dohodě je možné objednat termín pro skupinu nebo jednotlivce a to jak v pracovní dny, tak i v sobotu a neděli. Klient je po ukončení psychologického vyšetření  bezprostředně seznámen s jeho výsledkem a v případě, že vyhovuje nárokům kladeným na danou funkci , obdrží i osvědčení o úspěšném absolvování daného vyšetření. V případě zájmu poradna zajišťuje EEG vyšetření. Pro skupinu od čtyř osob se EEG vyšetření může provádět v prostorách poradny v rámci přešetření psychické způsobilosti.

 • nošení a držení zbraně

 • výběrových řízení na pracovní zařazení atd.             

Poradenství - pomoc při zdolávání náročných situací, překonání vybraných zdravotních a psychických problémů v oblasti pracovního a osobního života.

Cílem naší poradny je zajistit maximální možnou péči, diskrétnost a komfort pro klienta. V případě potřeby zajišťujeme i přednostní psychiatrickou péči.

Při práci s klientem upřednostňujeme individuální přístup s využitím metod racionální psychoterapie a to předně kognitivně-behaviorální (důraz je kladen na chování, myšlení a poznávací procesy). Provádíme autogenní trénink, hypnoterapii (více viz. sekce články) a práci s podvědomím. Tato metoda je velmi nosnou jako podpůrná terapie při léčbě mnoha organických onemocnění zvláště pak těch s chronickým průběhem / gynekologická onemocnění, diabetes mellitus, nádorová onemocnění), dále je využívána při léčbě psychosomatických onemocnění-somatomorfních poruch (astma bronchiále, ulcerózní kolitida, esenciální hypertenze, neurodermatitida, tyreoxikóza). Práci s podvědomím využíváme i jako metodu osobnostního růstu a metodu pomáhající k utváření si plnohodnotného a smysluplného života s ohledem na preferenci klientem protěžovaných životních hodnot. Na přání klienta a konzultaci o vhodnosti alternativních metod vzhledem ke stavu klienta zajišťujeme i terapii metodou reiki a rashiba. Tato terapie zajišťovaná naší poradnou je prováděná pouze terapeutem s mistrovským stupněm oprávnění v dané technice.

Zaměřujeme se na:

 • terapie neurotických poruch

 • závislostí

 • psychosomatických onemocnění

 • psychoimunologických obtíží

 • manželské a partnerské poradenství

 • potíže v oblasti mezilidských vztahů

 • výchovné problémy

 • školní neúspěch

 • specifické problémy a potíže dle požadavků klienta např. pomoc při snižování nadváhy s využitím metody práce s podvědomím

Ordinační hodiny PO - NE

Ceník služeb

Cena za jedno terapeutické sezení - 500Kč/hod

Kontrolní vyšetření - 350Kč/hod

Hypnoterapie - 500Kč/hod

Alternativní léčba - 350 - 700Kč/hod

Dopravně-psychologické vyšetření - 1490Kč/hod

EEG - 1200Kč/hod

Psychiatrická péče - hrazeno zdravotní pojišťovnou

Naše fotografie

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Psychologie
Konflikty mezi dětmi a rodiči
Konflikty na pracovišti, ztráta zaměstnání
Léčba deprese
Obavy ze zvládání nových situací
Osamělost, ztráta blízké osoby
Partnerské problémy, rozvody
Potíže při navazování a udržování vztahů
Problémy s výchovou dětí
Psychologické testy, IQ testy
Psychosomatické potíže
Rodinné konflikty a krize
Špatné zvládání stresu
Vyčerpanost, únava
Psychiatrie
Neurotické poruchy
Poruchy nálady
Poruchy příjmu potravy
Poruchy spánku
Poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

 • Ceny jsou pouze orientační.
 • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, konzultaci apod.

Napište nám

Adresy

Adresa
Zelená 19
405 02 Děčín
Děčín III - Staré Město
Česká republika

 Děčín