Terapie dyslalie (patlavosti)- chybné výslovnosti hlásek (r,ř,š,č,ž atd.)