Rehabilitace komunikačních schopností u osob s kochleárními implantáty

Autor:

Rehabilitace se liší podle toho, kdy pacient ohluchl. U dětí s vrozenými vadami a těch, které ohluchly brzo, se řeč po implantaci přístroje teprve začíná vyvíjet a podle toho je třeba postupovat.

Publikováno: 20.3.2010

Rehabilitace komunikačních schopností u osob s kochleárními implantáty

Doktor ve Vašem okolí