Léčba přidružených onemocnění

Autor:

Obezita je spojena s mnohem častějším výskytem dalších onemocnění - metabolických (diabetes, hypertenze), mechanických (artrózy nosných kloubů, bolesti zad), psychických (deprese, obavy z budoucnosti), poruch plodnosti, ale také třeba zvýšenou frekvencí výskytu nádorů.

Proto se léčba obezity nemůže omezit jen na doporučení příjmu a výdeje energie a nutné aktivně monitorovat výskyt komplikací obezity a včas zasáhnout. Důležitá je spolupráce internisty, obezitologa a praktického lékaře, kteří by se měli společně snažit o zachování zdraví pacienta nebo o úspěšnou léčbu již rozvinutých metabolických i jiných odchylek. Nutné je také dosažení doporučených cílů léčby – samotné ‚léčení‘ např. zvýšeného cholesterolu nemůže být účinné v zabránění rozvoje aterosklerózy, pokud není dosaženo dostatečně nízkých hodnot cholesterolu v krvi, stejně tak předepisování antidiabetik (léků na cukrovku) nepovede samo o sobě ke zlepšení stavu, pokud léky nebudou dostatečně účinné.

Aktualizováno: 21.10.2015

Léčba přidružených onemocnění

Doktor ve Vašem okolí