Chirurgická léčba obezity - bariatrická chirurgie

Autor:

Bariatrická léčba obezity je určena pro pacienty s BMI nad 35 s přidruženými komplikacemi, anebo pro pacienty s BMI nad 45. Výše BMI není dána aktuální hmotností, ale bere se v potaz nejvyšší hmotnost dosažená během života.

Je určena pro dospěné pacienty od 18 do 65 let věku, u kterých prokazatelně selhala konzervativní léčba (dieta, úprava pohybové aktivity a změna životního stylu). Indikace pro adolescenty jsou ojedinělé. Chirurgická léčba obezity je v ČR hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Řadou klinických studií je dokumentováno, že pouze TATO léčba obezity prokazatelně zlepšuje kvalitu života, prodlužuje život oproti neoperovaným pacientům, dokáže léčit či v mnoha případech vyléčit přidružené onemocnění – jako je např. cukrovka 2. typu, syndrom spánkové apnoe, vysoký krevní tlak, neplodnost, vysoká hladina krevních tuků a mnoho dalších. Vlastní obezita zvyšuje 2-4x rizika vzniku většiny nádoru a vyléčení obezity tedy vede ke sníženému riziku vzniku onkologický onemocnění souvisejících s obezitou. Pacienti jsou indikováni k této léčbě v centrech pro léčbu obezity, kdy indikaci provádí okruh lékařů/internista-obezitolog, bariatrický chirurg, gastroenterolog, nutriční terapeut a psycholog.

Aktualizováno: 21.10.2015

Chirurgická léčba obezity - bariatrická chirurgie

Doktor ve Vašem okolí