Psychologické vyšetření před bariatrickou operací

Bariatrickou operaci předchází mimo jiné psychologické vyšetření. Jeho cílem je zmapovat možné rizikové oblasti ve zvládání pooperačního režimu. Úkolem psychologa, který by se měl orientovat v problematice obezity a bariatrické léčby, je pak na základě vyšetření rozhodnout, zda je operace v současné chvíli vhodná nebo je třeba s ní určitou dobu počkat či dokonce by pro uchazeče znamenala zhoršení dosavadního stavu. Nedoporučí-li psycholog operaci, měl by být schopen vysvětlit důvody rozhodnutí a nabídnout alternativní postup. Neschválení operace neznamená, že by uchazeč nemohl hubnou, ale spíše to, že pooperační režim pro něj v současné chvíli není vhodný a rizika převažují potencionální zisky.

Aktualizováno: 21.10.2015

Doktor ve Vašem okolí