Preventivní onkologické vyšetření

Autor:

Onkologie se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou zhoubných nádorových onemocnění. Včasné odhalení zvyšuje šanci na uzdravení či omezení zvětšování nádorů.

Preventivní prohlídka

Preventivní prohlídka je vyšetření u registrujícího praktického lékaře, na které má nárok zdarma každý občan 1x za 2 roky.

Základem vyšetření je anamnéza, ve které lékař pátrá po zvýšeném riziku vzniku zejména kardiovaskulárních a onkologických onemocnění. Otázky sou zaměřeny jak na výskyt těchto chorob v rodinně, tak na možná rizika u daného pacienta spojeného například se životním stylem či pracovní zátěží.

Lékař kromě pečlivé anamnézy provede kompletní fyzikální vyšetření, změří krevní tlak, zjistí index tělesné hmotnosti BMI, orientační vyšetření zraku a sluchu, vyšetří kůži. U žen by mělo být provedeno vyšetření prsou (pokud nebylo provedeno na gynekologii), u mužů vyšetření varlat (pokud nebylo provedeno na urologii). Ženy by měly být poučeny o samovyšetření prsou.

Lékař vyšetří moč diagnostickým papírkem k vylučení přítomnosti cukru, bílkovin či krve a provede stanovení hodnoty glykémie v krvi. Toto vyšetření se provádí od 40. roku ve dvouletých intervalech. Laboratorní vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL- cholesterolu, LDL- cholesterolu a triacylglycerolů v krvi se provádí ve 30., 40.,50. a 60. roce věku.

Ve 40ti letech a následně ve čtyřletých intervalech provede praktický lékař EKG vyšetření.

Od 50ti let věku je lékařem vydán test na okultní krvácení či doporučí screeningovou kolonoskopii.

U žen od 45 let ověří, zda bylo provedeno mamografické vyšetření v posledních 2 letech, pokud vyšetření nebylo provedeno, vydá žádanku do mamografické centra.

Onkologický screening

Screeningem rozumíme vyšetřování určité skupiny lidí s cílem zachytit onemocnění v období, kdy pacient ještě nepociťuje žádné příznaky. Onemocnění, která jsou vhodná pro celoplošný screening by měla být v populaci relativně častá, diagnóza a léčba časných stádií by měla vést ke zlepšení úspěšnosti léčby a měla by existovat jednoduchá a levná diagnostická metoda. Zvýšení počtu pacientů, u kterých je onkologické onemocnění zachyceno v časném stadiu vede také ke snížení úmrtnosti na danou diagnózu.

V České republice máme tři screeningové programy

Mamární screening (screening nádoru prsu)
Jde o mamografické vyšetření u žen, které nemají žádné příznaky onemocnění a nemají zvýšené riziko vzniku nádoru prsu.

Vyšetření je prováděno ve vybraných mamografických centrech.

Mamografické vyšetření je indikováno u žen od 45 let ve dvouletých intervalech.
Žádanku na vyšetření vydává nejčastěji praktický lékař nebo gynekolog.

Screening kolorektálního karcinomu (nádoru tlustého střeva a konečníku)
Nádor tlustého střeva a konečníku je ve vyspělých zemích jednou z nejčastějších onkologických diagnóz a jeho incidence stále narůstá. Jedním z příznaků tohoto onemocnění může být krvácení do stolice, které je buď patrné nebo skryté. Screeningové vyšetření má za cíl odhalení okultního, tedy pouhým okem nedetekovatelného, krvácení do stolice.

Pro tento účel je používán jednoduchý test zvaný TOKS, který ve vzorku stolice detekuje i minimální množství krve. Pokud je TOKS pozitivní, je nutné doplnit kolonoskopické vyšetření k vyloučení nádorového procesu v konečníku či střevě. TOKS pacientovi vydává praktický lékař nebo gynekolog od 50 - 54 let v jednoročních intervalech a od 55 let věku ve dvouletých intervalech.

Screening karcinomu hrdla děložního
Jde o záchyt časných stadii rakoviny děložního hrdla u dospělých pacientek. Vyšetření provádí gynekolog u žen od 18 ti let v jednoletých intervalech. Vyšetření se provádí jako stěr z oblasti hrdla dělohy, vzorek je následně odeslán do akreditované laboratoře. Výsledek by měl být doručen gynekologovi nejdéle za 3 týdny. Registrující gynekolog na základě výsledku cytologie doporučí termín další kontroly, při normálním nálezu za 12 měsíců.

Absolvování doporučených screeningových vyšetření Vám nezabere příliš mnoho času, ale může Vám zachránit život.

Evropský kodex proti rakovině

 1. Nekuřte. Neužívejte žádnou formu tabáku.
 2. Udržujte doma nekuřácké prostředí. Podporujte nekuřáckou politiku na svém pracovišti.
 3. Udržujte si zdravou tělesnou hmotnost.
 4. Buďte v každodenním životě fyzicky aktivní. Omezte dobu strávenou sezením.
 5. Stravujte se zdravě:
  Jezte hodně celozrnných potravin, luštěnin, zeleniny a ovoce.
  Omezte vysoce kalorické potraviny (potraviny s vysokým obsahem cukrů nebo tuků) a vyhýbejte se slazeným nápojům.
  Vyhýbejte se zpracovaným masným výrobkům, omezte červené maso a potraviny s vysokým obsahem soli.
 6. Pokud pijete alkohol, ať již jakéhokoli druhu, omezte jeho spotřebu. V zájmu prevence rakoviny je lepší alkohol nepít.
 7. Vyhýbejte se přílišnému slunění, zejména v případě dětí. Používejte ochranu proti slunci. Nepoužívejte solária.
 8. Na pracovišti se dodržováním pravidel bezpečnosti práce chraňte před látkami způsobujícími rakovinu.
 9. Zjistěte, zda nejste ve vašem domově vystaveni záření pocházejícímu z přirozeně vysokých úrovní radonu. Snažte se vysoké úrovně radonu snížit.
 10. Pro ženy:
  Kojení snižuje riziko výskytu rakoviny u matky. Je-li to možné, kojte své dítě.
  Hormonální substituční terapie zvyšuje riziko některých typů rakoviny.
  Omezte používání hormonální substituční terapie.
 11. Zajistěte, aby se vaše děti účastnily očkovacích programů proti:
  • hepatitidě B (pro novorozence)
  • lidskému papilomaviru (HPV) (pro dívky).
 12. Účastněte se organizovaných screeningových programů zaměřených na:
  • rakovinu tlustého střeva a konečníku (muži a ženy)
  • rakovinu prsu (ženy)
  • rakovinu děložního čípku (ženy).

Aktualizováno: 7.10.2016

Související recenze a zkušenosti

Preventivní onkologické vyšetření

Doktor ve Vašem okolí