Kolagenový implantát

Autor:

Aplikace kolagenového implantátu je operační metodou, která se nyní nově začala používat také v České republice. S implantáty se už tři roky s úspěchem pracuje v zahraničí a nyní je šance, že přinese i českým pacientům s defekty chrupavky velkou šanci vrátit se k aktivnímu pohybu a vylepšit si komfort života.

Co je kolagenový implantát

V současné době se používá tip CaReS – 1S, což je kruhový implantát pro léčbu fokálních defektů chrupavky do průměru 34 mm. Jde o sterilní bezbuněčný implantát založený na patentované denzní matrici nativního kolagenu typu I a je připravený k přímému použití. Implantát vyplní kompletně defekt v chrupavce, je kolonizován nekurzorovými buňkami z okolní tkáně, které po diferenciaci v chondrocyty tvoří vlastní kolagen typu II, což následně vede k tvorbě tkáně velmi blízké hyalinní chrupavce.

kolagen implantat1

Kdo je vhodný pro operaci?

Ačkoli jsou chondrální defekty kloubních ploch poměrně častým jevem, indikační spektrum je poměrně úzké. Vhodní jsou pacienti s fokálním defektem chrupavky kolenního, (event. hlezenního) kloubu, případně také s hlubokým defektem těchto kloubů, který zasahuje i do subchondrální kosti a u pacientů s osteochondrosis dissecans.

Průběh operace

Operace není třeba se obávat. Jde o cca 45ti minutový zákrok, který lze provádět otevřeným přístupem prostřednictvím mini-artrotomie či vyjímečně i celý artroskopicky. Nejdříve je zcela odstraněna poškozená chrupavka v oblasti defektu a do přesně připraveného lůžka je vložen kolagenový implantát. U defektů větších rozměrů ( cca nad 1,5cm) je pak nutno použít fibrinové lepidlo, kterým je implantát ke spodině fixován.

Nutná rehabilitace po operaci

Hned druhý pooperační den je možné začít s mobilizací a postupně se začíná se zatěžováním operované končetiny. Doporučuje se alespoň 2x denně po dobu jedné hodiny kontinuální pasivní pohyb končetiny. Jakmile pacient dosáhne data plné zátěže, je povoleno plavání, jízda na kole a opatrný izometrický svalový trénink. Po jednom roce je povolen běh, skoky a kontaktní sporty.

Největší výhody kolagenového implantátu

  • Zacelí ohraničený defekt v chrupavce
  • Buňky z okolí po diferenciaci v chondrocyty dopomohou k tvorbě tkáně velmi blízké hyalinní chrupavce
  • První biologický implantát k okamžitému použití
  • Snadno aplikovatelný během jediného operačního zákroku
Histologie6tydnu
Histologie 6 týdnů Histologie 12 týdnů Histologie 52 týdnů

Tyto buňky se diferencují v chondrocyty, produkují kolagen typu II a transformují CaReS – 1S ve stabilní tkáň blízkou hylinní chrupavce.

kolagen implantat3

Magnetická rezonance ukázala, že 6 týdnů po operaci došlo u 14 z 15 pacientů ke kompletnímu přihojení implantátu. Za 24 měsíců po operaci je u všech pacientů implantát zcela přihojen, vykazuje hladký povrch a homogenní strukturu nově vzniklé tkáně.

Pro pacienty s defekty chrupavky

Defekty kloubní chrupavky má skutečně velmi mnoho pacientů.  Vždy jsou postupně spojeny se zánětlivou reakcí a bolestí. I malý defekt vzniklý nejčastěji přímým úrazem vede zpravidla k rozvoji osteoartrozy. V okamžiku, kdy pata při běhu dopadne na zem, hmotnost působící na koleno je 5,5 krát vyšší než naše tělesná hmotnost, tj. u člověka s tělesnou hmotností 60 kg, je na koleno naloženo až  330 kg.  Každý krok je pak pro budoucnost poškozené kloubní plochy nebezpečný - bez ohledu na to, zda jde její majitel tančit, hrát fotbal nebo se jen projít.  
Léčba osteoartrozy kloubů po řadu let byla a stále je tématem debat a intenzivního výzkumu. V současné době jsou používány různé strategie chondrálních oprav. Možnost implantování kolagenu už tři roky úspěšně využívají lékaři v Německu, Rakousku nebo i Itálii. A nyní nově i v ČR.

Publikováno: 3.6.2014

Kolagenový implantát - Novinky

Doktor ve Vašem okolí