Po více jak 5O letech jsem odložil brýle!

Po více jak 5O letech jsem odložil brýle!

Anonymous
Anonymous

Při kontrole zraku se potvrdilo jeho postupné zhoršování v dúsledku začínajícího šedého zákalu. Proto jsem se rozhodl nechat oči důkladně vyšetřit. Volba padla na kliniku DuoVize Praha. Po vstupním vyšetření jsem postoupil operaci šedého zákalu přímo na této klinice, i když bylo nutné cestovat více jak 100 km z mého bydliště. Musím říci, že svého rozhodnutí nelituji. Počáteční obavy z možných rizik byly velmi rychle rozptýleny. Stručně řečeno: od zahájení vstupního vyěetření naprostá intimita při všech vyšetřeních, velmi vstřícný a příjemný tým sester i lékařů, s kterými jsem se v průběhu celého léčení setkal, ocenil jsem profesionální konání na př. MUDr. Ležatkové při vstupním vyšetření, MUDr.Mikšovské při kontrolních vyšetřeních, a MUDr. L.Továrka, který provedl vlastní zákrok. Díky jeho schopnosti jsem odložil brýle, které jsem nosil více jak 50 let, svět se mně nyní opět jeví barevnější a jasnější. Jak s výsledkem operace tak s celým přístupem týmu ke mně jako pacientovi jsem byl naprosto spokojen. Proto bych touto cestou chtěl všem těm, které postihlo stejné onemocnění zraku d o p o r u č i t kliniku DuoVize Praha, určitě nebudete litovat.

Doktor ve Vašem okolí