Abstinenční syndrom

Odvykací stav (abstinenční syndrom) vzniká po přerušení užívání dané látky nebo i při snížení dávek. Projevuje se jak fyzickými (pocení, třes apod.), tak psychickými (poruchy vědomí, halucinace) příznaky.

Publikováno: 1.1.2010