Bludy jsou myšlenky, které mají abnormální obsah. Nemocný je o něčem přesvědčen a věří tomu, falešná představa má ale dopad na jeho život. Bludy se liší typem (např. megalomanské nebo perzekuční), ale také závažností.

Publikováno: 1.1.2010