Demence je porucha intelektu, která vznikla po druhém roce života. Příčin demence je mnoho – od neurologických onemocnění přes cévní poruchy až k demencím postinfekčním nebo při metabolických defektech. Začíná většinou jako zvýšené zapomínání a vede až k neschopnosti samostatného života.

Publikováno: 1.1.2010