Dezorganizované chování

Mezi psychotické projevy patří dezorganizované chování. Projevuje se tím, že pacient není schopen své chování koordinovat. Mezi příznaky patří neuvážené sexuální chování, ale také změny v oblékání, hygieně i celkovém projevu.

Publikováno: 1.1.2010