Dezorganizované myšlení

Dezorganizované myšlení je stav, kdy myšlenky nesledují logický sled v řeči a slova a věty spolu obsahově nesouvisí. Pacient nedokáže udržet konverzaci. Vyskytuje se např. u schizofrenie.

Publikováno: 1.1.2010