Disimulace (zlehčování potíží)

U nemocných, jimž by diagnostikovaná choroba přinesla např. ztrátu zaměstnání, dochází k tzv. disimulaci. Tedy k popírání nebo zakrývání příznaků daného onemocnění. Ohrožuje nemocného především zpožděním diagnózy a zahájením léčby.

Publikováno: 1.1.2010