Halucinace

Halucinace jsou poruchy vnímání. Dochází k nim ale bez podnětu a pro nemocného znamenají realitu. Rozlišujeme halucinace sluchové, zrakové, hmatové, čichové a chuťové, verbálně motorické a intrapsychické (vkládání cizích myšlenek).

Publikováno: 1.1.2010