Narušení psychomotoriky

Narušení psychomotorických funkcí provází některé neurologické (epilepsie) a psychiatrické choroby. Prohlubuje se také při intoxikaci alkoholem, drogami nebo při užívání některých léků (benzodiazepiny).

Publikováno: 1.1.2010