Nedostatečně vyvinutý intelekt

Vrozený defekt intelektu se nazývá mentální retardace. Intelekt vyjadřuje vědomosti, které dokáže člověk nashromáždit. Podle výše inteligenčního kvocientu se mentální retardace rozlišuje na lehkou, středně těžkou, těžkou a hlubokou.

Publikováno: 1.1.2010