Ochuzení řeči a myšlení

Mezi negativní příznaky psychóz patří ochuzení řeči a myšlení. Řeč je chudá jak obsahově, tak emočně. Někdy pacient nemluví nebo odpovídá pouze jednoslovně, jindy jeho slovní projev postrádá jakýkoli obsah.

Publikováno: 1.1.2010