Porucha představivosti

K časným příznakům demence patří také porucha prostorové představivosti. Projevuje se především neschopností rozpoznat trojrozměrné předměty. Závažnost poruchy se zkoumá pomocí testů, např. obkreslením průmětu dvou pětiúhelníků.

Publikováno: 1.1.2010